50PLUS: verhoog de rekenrente, dan is korten op pensioen niet nodig

zondag 10 september 2017
Thema's:  Blog

Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van ouderenpartij 50PLUS wil de rekenrente die pensioenfondsen moeten gebruiken om hun soliditeit te berekenen voor een periode van 5 jaar met een klein percentage verhogen. Daardoor zal de dekkingsgraad van de fondsen met 6% stijgen en zullen pensioenkortingen in 2020 en 2021 niet of nauwelijks nodig zijn, veronderstelt hij.

Martin van Rooijen licht zijn plannen toe in een interview met het Algemeen Dagblad.

Goed voor iedereen
Het verhogen van de rekenrente is budgetneutraal. “Het kost geen geld, het levert zelfs geld op in de vorm van minder uit te keren toeslagen en je maakt tien miljoen mensen blij”, zegt het Tweede Kamerlid. Hij voelt zich gesterkt door het Centraal Planbureau dat heeft berekend dat een tijdelijke verhoging van de rekenrente met  0,5% boven de huidige rekenrente een beperkt generatie-effect heeft. Jongeren gaan er op lange termijn maximaal 1% op achteruit ten opzichte van de pensioendeelnemers die vóór 1961 geboren zijn.

50PLUS verwacht steun van het CDA
D66 en Groen Links zullen zich fel tegen zijn plan verzetten, veronderstelt Martin van Rooijen. Ze richten zich immers specifiek op de jongeren, maar van het CDA verwacht 50PLUS wèl steun, omdat het CDA steunt op veel oudere kiezers. Of die steun er ook komt, daarover verkeert de ouderenpartij voorlopig in het ongewisse. Het CDA heeft nog niet willen reageren. “Het wordt tijd dat het CDA iets doet voor gepensioneerden, anders hebben ze bij de raadsverkiezingen wat uit te leggen”, aldus Van Rooijen.

Toelichting op begrip rekenrente
De “rekenrente” wordt door Nederlandse toezichthouder gebruikt om te berekenen of pensioenfondsen voldoende geld in kas hebben om hun toekomstige pensioenverplichtingen na te komen. De overheid heeft dit zo bepaald en vastgelegd in het nFTK (nieuwe Financiële Toetsingskader). Op deze rekenmethode bestaat kritiek, omdat hij niet de werkelijke positie van pensioenfondsen weerspiegelt. In werkelijkheid staan de pensioenfondsen er beter voor, dan uit deze rekenmethode blijkt.  De hoogte van de “rekenrente” wordt namelijk sterk beïnvloed door het beleid van de Europese Centrale Bank.  De ECB drukt maandelijks geld bij om schulden van slecht presterende landen over te nemen. Omdat er zo veel geld in omloop komt, is de rente vrijwel tot 0% gedaald. Over de juistheid van dat beleid bestaan sterke twijfels, zowel bij de Duitse Centrale Bank als De Nederlandsche Centrale Bank. De pensioenfondsen worden gedwongen om hun positie te berekenen met dit onrealistisch lage rente-percentage, terwijl hun werkelijke rendement hoger is, omdat ze ook beleggen in aandelen. Omdat pensioenfondsen er volgens deze theoretische rekenmethodiek “slecht” voorstaan, mogen ze de pensioenen niet verhogen of dreigen er in de toekomst zelfs pensioenkortingen. Dat is niet terecht vindt o.a. 50PLUS. De positie van pensioenfondsen wordt pessimistischer ingeschat dan nodig. Dat pessimisme is leidend in de Nederlandse politieke discussie met als resultaat dat er over de Nederlande pensioenfondsen wordt besloten op basis van niet-realistische informatie. Althans: dat  vinden de critici. 
Reageer op dit item