ABP experimenteert met persoonlijk pensioen

woensdag 23 mei 2018
Thema's:  Blog

23.000 Van de 900.000 deelnemers van het ABP hebben het afgelopen jaar van het pensioenfonds een persoonlijke pensioenpot gekregen. Daarin is te zien hoeveel de deelnemers zelf inleggen, hoeveel de werkgever betaalt en hoe groot het rendement op het belegde vermogen is.

Angst
Het ABP heeft de persoonlijke pensioenpotten geïntroduceerd onder meer om de angst bij jongeren weg te nemen, dat de ouderen hun pensioen opeten.

Goed gevoel
Bij 87% van de deelnemers levert volgens het ABP de persoonlijke pensioenpot “een goed gevoel op”. Dat komt waarschijnlijk ook omdat de proefpersonen hun pensioen zagen groeien onder invloed van een goed rendement. Het zegt niet zoveel over de toekomst, want de omstandigheden kunnen ook weer veranderen
Door dit experiment zijn meer pensioendeelnemers zich voor hun pensioen gaan interesseren, zo meldt het ABP

Kanttekening
Er zijn overigens ook kanttekeningen te maken bij dit initiatief. Het ABP wekt slechts de indruk, dat het om persoonlijke pensioenpotten gaat. Net als bij andere pensioenfondsen heeft het ABP de inleg aan pensioenpremie in collectief belegd. De 23.000 ABP-deelnemers die mogen meedoen aan dit experiment kunnen in werkelijkheid niet beschikken over hun pensioenpot. Het is dus maar de vraag of het ABP met dit initiatief bijdraagt aan het vertrouwen in het pensioenstelsel of de verwarring daaromtrent alleen vergroot. 
Reageer op dit item