Akkoord op komst over nieuw pensioenstelsel

woensdag 30 mei 2018
Thema's:  Blog

De Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbeweging bijna een akkoord hebben bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. De garantie op een vaste uitkering op de pensioengerechtigde leeftijd vervalt. De uitkering wordt afhankelijk van de beleggingsresultaten in de loop van de jaren. Daardoor kunnen de pensioenregels versoepeld worden en dat betekent dat de kans op indexeren van de pensioenen groter wordt. 

Persoonlijk pensioen van de baan
Het veel bekritiseerde idee van de persoonlijke pensioenpotjes komt daarmee te vervallen. Het vermogen dat de pensioendeelnemers via hun premie inleggen zal, net als dat nu het geval is, collectief belegd worden. Werkgeversorganisaties en vakbeweging zijn tot de conclusie gekomen, dat persoonlijke pensioenpotjes geen meerwaarde hebben.
Hoe minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid aankijkt tegen dit concept-akkoord is nog niet bekend. Hier mij lijkt een drastische hervorming van het pensioenstelsel, zoals het kabinet het wilde, van de baan. De onderhandelaars geven overigens aan, dat dit nog geen definitief akkoord is, maar dat er nog verder onderhandeld wordt.

Samenvatting
Het concept-akkoord, zoals beschreven in De Telegraaf van 30 mei 2018, ziet er als volgt uit:

  • pensioendeelnemers weten in het pensioenstelsel-nieuwe-stijl wel hoeveel premie ze betalen, maar ze weten tevoren niet wat de omvang van het uiteindelijke pensioen zal zijn. 
  • de omvang van het pensioen zal afhankelijk worden van de economische ontwikkelingen
  • de persoonlijke pensioenpotjes zijn van de baan.
  • de kans op indexeren wordt groter
  • De AOW-leeftijd moet minder snel omhoog
  • Het huidige premiesysteem (doorsneepremie) mag alleen onder strenge voorwaarden worden veranderd
  • zzp-ers moeten verplicht aan een pensioenfonds meedoen.


 
Reageer op dit item