AkzoNobel zet gepensioneerden in de kou

dinsdag 10 juli 2018
Thema's:  Blog

Gepensioneerden van AlzoNobel zijn bedroefd en beledigd, omdat het bedrijf het pensioenfonds geen lening van 400 miljoen euro wil geven.  Het bestuur van het pensioenfonds had hierom gevraagd om indexering van de pensioenen mogelijk te maken. Het geld zal worden terugbetaald, zodra de marktrente zich herstelt tot een normaal niveau.

Welwillende houding, werd nee
Aanvankelijk leek de directie welwillend te staan tegenover dit verzoek, dat ook door de Vereniging van Gepensioneerden wordt ondersteund, maar uiteindelijk voelt het bedrijf er niet voor. Als argument wordt genoemd, dat met het toestaan van de lening het karakter van de pensioenregeling wordt aangetast. 

Aandeelhouders zijn belangrijker
Mogelijk wordt gevreesd, dat de lening ten koste van de aandeelhouders zal gaan, maar dit is niet zo, volgens de gepensioneerden van het bedrijf. In het verleden is er geld gereserveerd voor het moment, dat het pensioenfonds in zwaar weer zou verkeren. Er is alle reden om nu een beroep te doen op deze voorziening, vindt voorzitter Ferd Claassen van de Vereniging van Gepensioneerden. De lening zou worden terugbetaald, zodra de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer is gestegen als gevolg van een voorziene stelselwijziging of als de marktrente stijgt, een moment dat volgens deskundigen niet ver weg is.  
Reageer op dit item