Als het om pensioen gaat hebben politici een dubbele agenda.

donderdag 3 augustus 2017
Thema's:  Blog

Politici hebben een dubbele agenda als het gaat om het behartigen van de belangen van Nederlandse pensioendeelnemers.  Het belang van de gepensioneerden staat niet op de eerste plaats, de pensioenpot wordt vooral gezien als een interessante financiële reserve voor slechte tijden. Na onze eigen overheid aast nu ook de Europese Unie op het pensioengeld.
Tot die conclusie komt Jelte Wiersma, redacteur Nederland van Elseviers Weekblad en correspondent bij de Europese Unie in Brussel.

Overheid kijkt naar eigen belang
Niet het belang van de pensioendeelnemer staat in het beleid centraal, maar het belang van werkgevers en dan ook nog 1 superwerkgever in het bijzonder: de Nederlandse overheid. Daar komt bij dat pensioendeelnemers op achterstand staan omdat over hun belangen wordt besloten, maar zonder dat ze zelf mogen meepraten, zo schrijft Wiersma

Salaris wordt stiekem verlaagd
“Pensioen is uitgesteld salaris. Het is salaris dat werknemers niet maandelijks krijgen, maar na hun pensionering. Als pensioenfondsen genoeg geld in kas hebben om hun verplichtingen te voldoen, storten werkgevers minder geld in de fondsen. Zo wordt het salaris verlaagd. Dit is in de jaren 80, 90 en in deze eeuw veelvuldig gebeurd. De winnaars zijn de werkgevers. Het rijk is als grootste werkgever de grootste winnaar”, aldus Wiersma.

Gepensioneerden betalen de staatsschuld
Hij wijst erop dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder, pensioenfondsen verplicht om voorzichtig beleid te voeren. In de praktijk betekent het dat pensioenfondsen op grote schaal staatsobligaties moeten kopen, die nauwelijks rente opleveren. “Wie profiteren daarvan?”, vraagt Wiersma zich af in zijn analyse. Juist ja: vooral de ministers van financiën in de eurozone.  Zij kunnen hun tekort betalen met leningen die nauwelijks iets kosten. “Zo ontstaat er een transfer van geld van pensioenfondsen naar nationale schatkisten”. Deze lage rente is slecht voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen die als antwoord daarop de premies voor de pensioendeelnemers en bijdrage van werkgevers verhogen. Bovendien worden pensioenfondsen gedwongen om op de beurs meer risico’s te nemen om het verlies aan rente-inkomsten op obligaties te compenseren.

Pensioengeld van noord naar zuid
In Nederland en Duitsland investeren veel inwoners extra in hun pensioenspaarpot. Italianen doen dat bijvoorbeeld niet: ze beleggen met het oog op hun oude dag vooral in onroerend goed. De lage rente is slecht voor de Nederlandse en Duitse pensioenfondsen, maar goed voor de Italianen die inkomsten hebben uit onroerend goed. Volgens de analyse van Wiersma vloeien zo honderden miljarden euro’s van noord naar zuid.

Europees pensioenfonds?
Wiersma is argwanend jegens het voornemen van de Europese Unie om te komen tot Europese-pensioenfondsen, waarin deelnemers voor hun pensioen belastingvrij kunnen sparen. Dat kan een aantal voordelen hebben (meer concurrentie, betekent misschien ook betere pensioenvoorzieningen), maar hij ziet vooral ook risico’s. Hij verwacht niet dat Nederlandse pensioendeelnemers van zo’n concurrentievoordeel zouden kunnen profiteren. “Dat wil Den Haag niet, want de pensioenpotten bleken al meermalen handige reservoirs van geld als de regering weer eens geld te kort kwam”. De Nederlandse overheid zal de greep daarop niet uit handen willen geven, zo veronderstelt de Elsevier-columnist.

Hele artikel lezen? Ga naar www.elsevierweekblad.nl

  
Reageer op dit item