Beste Meneer Asscher,

donderdag 17 september 2015
Thema's:  Blog

Geachte Heer Asscher,
                             We hadden al onze twijfels of de reparatie van de koopkrachtdaling voor gepensioneerden iets zou voorstellen, maar nu we de begrotingsplannen voor het komend jaar kennen weten we het zeker: opnieuw maakt u de ouderen blij met een dooie mus. Een klein percentage niet-werkenden krijgt er van u wat bij, maar de meeste van de 3 miljoen ouderen blijven in de kou staan. Ze leveren in.  Sterker:  uw kabinet vond het tijdens Prinsjesdag niet de moeite waard om aandacht te besteden aan de gepensioneerden. Zelfs Jeroen Pauw vond dat niet verstandig. In zijn interview op de avond van Prinsjesdag met u, zei hij: “Het zijn wel PvdA-kiezers”. Uw ouderen-onvriendelijkheid begint ook anderen op te vallen.

Uw “douceurtje” aan een deel van de gepensioneerden stelt al niet zoveel voor, maar daarnaast moeten ze ook nog rekening houden met een inkomensvermindering doordat de pensioenen de komende jaren niet aan de prijsinflatie worden aangepast door regels die uw kabinet heeft bedacht.

Deskundigen hebben berekend, dat mensen die van AOW en  een aanvullend pensioen leven, de afgelopen jaren al zo’n 20 procent aan inkomen hebben ingeleverd. Daarbij gaat het vaak om een klein aanvullend pensioen, in veel gevallen geen vetpot. Ouderen hebben duidelijk niet de aandacht van dit kabinet.  Ze worden stelselmatig benadeeld. Ze draaien op voor extra kosten in de gezondheidszorg, ze worden opgezadeld met belastingverhogingen, die alleen voor ouderen gelden en nu het kabinet dank zij alle bezuinigingen 5 miljard opnieuw kan verdelen pakken de gepensioneerden er naast. Zij gaan er op achteruit, waar veel andere groepen er behoorlijk op vooruitgaan. We zien dat als een vorm van leeftijdsdiscriminatie.

We krijgen meer en meer het idee dat u niet zo van ouderen houdt.
U bevestigde dat beeld ook toen u kortgeleden een delegatie ontving, die met u deze problemen kwam bespreken.  In een stoere bui zei u tegen journalisten wat u anders nooit zegt als u politiek overleg voert:  “we geven ze iets wat we toch al van plan zijn en dat zullen zij dan zometeen wel als een succesje aan u melden”.
Dat is een onaardige uitspraak en hij verraadt ten diepste wat u vindt van de mensen die de generatiegenoten zijn van uw ouders:  ze moeten niet zeuren.

Al zijn we 50-plus. We zijn niet economisch nutteloos of seniel.
We staan niet werkeloos aan de kant. We houden deze samenleving mede draaiende . We brengen onze kleinkinderen naar school,  zodat hun ouders economisch kunnen presteren .We doen mantelzorg en  we verrichten vrijwilligerswerk. En zelfs als we uitrusten in de tijd die overblijft, nadat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden hebben genomen, besteden we geld en helpen we daarmee heel veel jongeren aan betaald werk. En tóch horen we voortdurend dat we moeten opzouten en inleveren. Niet alleen van u. We lezen het in sommige kranten, we horen het bij de publieke omroep, en we merken het aan de manier waarop dit kabinet met de pensioenen omspringt, nota bene ons eigen gespaarde geld.
U haalt geld uit de pensioenspaarpot. Niet alleen van ons gepensioneerden, maar ook van de werkenden en geeft het dan in de vorm van iets meer nettoloon terug aan bijvoorbeeld politeagenten, die gelukkig in de gaten hebben dat hun salarisverhoging een sigaar uit eigen doos is. Ze krijgen nu wat meer geld, maar ontvangen in ruil daarvoor straks een veel lager pensioen.  Rekentrucjes noemen we dat ofwel creatief boekhouden.
Vooral van u met uw politieke achtergrond verwachten we meer steun aan de generatie die mede het fundament vormt onder deze samenleving.  In deze brief vragen we dan ook: toon eens wat meer hartelijkheid,  naar de 3 miljoen gepensioneerden en vertaal dat in ieder geval in een gelijke behandeling en een redelijke houding, dus stop met de fiscale discriminatie. En stop ook met de greep uit onze pensioenkassen (van jong en oud).  Het geeft geen pas om  de lonen van sommigen te verhogen met geld dat  gereserveerd is voor een goede oude dag van diezelfde mensen.  We zijn het zat om gezien te worden als de sluitpost van uw begroting.
Namens de redactie van Loon voor Later.

 

Namens de redactie van Loon voor Later.

Ben je het hiermee eens?

Like dan s.v.p. deze open brief! Ga daarvoor naar het F-symbool rechts bovenaan deze brief en tik het aan! 
Reageer op dit item