CPB werkt mee aan kiezersbedrog

Thema's:  Blog

Het Centraal Planbureau leent zich voor misleiding van de kiezer door sommige plannen in de verkiezingsprogramma’s die een mooie uitkomst bieden wèl in de CPB-berekeningen mee te nemen en andere plannen weer niet. 

Bedrog
Door deze manipulatie van CPB-berekeningen heeft de uitkomst van de rekenmodellen van het CPB geen enkele waarde meer. “Dan wordt het een instrument voor kiezersbedrog. Modelfetisjisme en kiezersbedrog in één”. Dat zei 50PLUS Tweede Kamerlid Martin van Rooijen bij de recente algemene beschouwingen.

Het werkt zo
Het Centraal Planbureau laat zich door politieke partijen gebruiken om positieve economische plaatjes te produceren. Zo worden in de rekenmodellen van het CPB politieke voornemens opgenomen die tot een mooie uitkomst leiden, terwijl de betreffende partijen niet de serieuze bedoeling hebben deze politieke voornemens ook werkelijk tot uitvoering te brengen.  Maatregelen die de modellen negatief beïnvloeden (vanuit kiezers-perspectief gezien) worden niet gemeld, maar later wel doorgevoerd.
Het afschaffen van de dividenbelasting, een voornemen dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkomt, is daarvan een voorbeeld, aldus 50PLUS Tweede Kamerlid-Martin van Rooijen tijdens de algemene beschouwingen.

Selectief gebruik CPB
We verwijzen naar deze vaststelling, omdat het ook Loon voor Later opvalt dat het CPB wordt ingezet als marketinginstrument voor politiek beleid.
Zo leiden de analyses van het CPB tot een positieve framing van het kabinetsbeleid, maar is die positieve analyse onbetrouwbaar omdat belangrijke maatregelen die het beleid beïnvloeden, buiten beschouwing blijven.

Manipulatie
Martin van Rooijen zei er tijdens de algemene beschouwingen het volgende over: “Fiscale kortingen zoals de Arbeidskorting, de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting en het Lage inkomensvoordeel hebben grote positieve effecten in de CPB modellen en om die reden worden ze door politieke partijen graag opgegeven bij het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s. Afschaffen of beperken van deze regelingen doet vrijwel niemand”, aldus van Rooijen. 

 

  
Reageer op dit item