Daarom werkt het ECB-beleid niet

zaterdag 16 september 2017
Thema's:  Blog

Er bestaan grote twijfels over de positieve uitwerking van het beleid van de Europese Centrale Bank op herstel van de economie. Wel is duidelijk, dat het monetaire financieringsbeleid van de Europese Bank schadelijk is voor de Nederlandse pensioenen, omdat het kabinet de dekkingsgraad van pensioenen berekent aan de hand van de  rekenrente, die mede wordt beïnvloed door het ECB-beleid. Een lage rekenrente (zoals nu het geval is) betekent, dat gepensioneerden niet hoeven te rekenen op indexering van hun pensioen. In onderstaand artikel geeft ondernemer en pensioendeskundige John Schröer zijn visie op het gebrek aan effectiviteit van het Europese monetaire beleid:

Politiek en werkgevers zetten vooral in op lage loonkosten
Het beleid van de ECB werkt nauwelijks omdat vanaf de jaren tachtig (Nederland akkoord van Wassenaar) de lonen en loonkosten achter blijven bij de economische ontwikkelingen. Hierdoor is zeer veel kapitaal opgehoopt bij bedrijven en financiële instituties, zodat het rentebeleid van de ECB niet echt meer kan werken. 
Nederland is niet de enige die een dergelijke koers is ingegaan maar dit is Europa breed gedaan. De macht van het kapitaal, bedrijven en financiële instellingen (vrij verkeer van kapitaal) wordt vanuit het mantra dat dit economie laat groeien ondersteund. Intussen worden lonen en loonkosten in heel Europa dus steeds verder teruggedrongen. 

Belasting voor bedrijven ging omlaag
De belastingen op kapitaal en bedrijfswinsten met name van grote bedrijven zijn steeds verder omlaag gebracht. De macht van aandeelhouders is zo sterk gemaakt dat zij de loonkosten kunnen minimaliseren om de koers maar omhoog te krijgen. Vooral Hedgefondsen vanuit de USA gaan erg ver in dit gokken zonder nieten (zie AKZO) waarbij maatschappelijk kapitaal in een onderneming ingeruild wordt voor snel financieel gewin. 
We zijn nu op een punt dat dit ten koste gaat van een normale spanning tussen arbeid en kapitaal, waardoor werkgevers de loonkosten steeds verder verlagen om te kunnen blijven concurreren. Hiermee neemt de koopkracht in de landen af en zal de economie stagneren. Uitweg is export, maar als de gehele wereld op eenzelfde manier denkt gaat het echt fout. 
USA en Engeland zijn de voorlopers, China is juist gestart met een omgekeerde beweging om opgelopen spanningen te beperken maar ook om welvaart breder te verdelen.

Uitdaging
De politiek staat voor een uitdaging om het bovenmatige kapitaal in de wereld weg te halen en hiermee het systeem weer stabiel te krijgen. Nederland ligt politiek dicht tegen UK en USA en er is nog geen zicht op een wijziging van deze visie. Duitsland is kritischer en zet openlijk vraagtekens bij de juistheid van dit beleid, dat dus vooral gericht is op het versterken van kapitaal en aandeelhoudersmacht en niet zozeer op het belang van de gemiddelde burger c.q. gepensioneerde. 

 

John Schröer

 

  
Reageer op dit item