De AOW is in gevaar!

woensdag 13 juli 2016
Thema's:  Blog

Topambtenaren in Den Haag hebben een gevaarlijk plan ontwikkeld dat de regering veel geld kan opleveren maar dat wéér ten koste van ouderen zal gaan.
Het ontwikkelde voorstel gaat over de AOW, die wordt nu grotendeels betaald uit de AOW-premie die wordt betaald voordat je gepensioneerd wordt en voor een kleiner deel uit de belastingopbrengsten.
Dat betekent in feite al dat AOW’ers die belasting betalen nu al een deel van hun eigen AOW betalen!
Het plan is nu om de AOW helemaal uit de belastingopbrengst te gaan betalen.
Om dat te bereiken wil men gedurende 18 jaar steeds de AOW-premie iets verlagen en de belasting iets verhogen. Na 18 jaar bestaat er dan geen AOW-premie meer maar is wel de belasting flink verhoogd.
Voordat je gepensioneerd bent heb je daar weinig last van want dan valt het tegen elkaar weg.
Maar na pensionering ga je het voelen: nu betalen AOW-ers geen premie meer, dat hebben ze tenslotte hun hele werkzame leven al gedaan.
Maar in het plan staat niet dat als je gepensioneerd wordt, je dan evenredig veel minder belasting gaat betalen.
Dat is voor de regering mooi meegenomen maar als je een behoorlijk pensioen hebt opgebouwd dan krijg je dus wel pensioen plus AOW zoals nu, maar je betaalt veel meer belasting! Zoveel meer dat als je een goed aanvullend pensioen hebt je eigenlijk je hele AOW aan die extra belasting kwijt bent!

Plan levert kabinet veel geld op
Dat voorspelt voorzitter Martin van Rooijen van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
Het plan levert de schatkist jaarlijks 200 miljoen euro extra inkomsten op.
Na 18 jaar incasseert de overheid door deze ingreep jaar na jaar maar liefst 3,8 miljard euro.

Vooral 50-plus de dupe
Wie nu 50 jaar is en straks naast zijn AOW een aanvullend pensioen heeft van bijvoorbeeld 9000 euro zal het sterkst getroffen worden.

Behoorlijke inkomensval voor gepensioneerden
De negatieve effecten van deze fiscaliseringsmaatregel komen dan ook nog boven op het niet-indexeren van de aanvullende pensioenen.
Al die maatregelen bij elkaar veroorzaken voor pensioengerechtigden een behoorlijke inkomensachteruitgang.
Volgens Martin van Rooijen betekent het invoeren van deze “AOW-taks” in de praktijk, dat er straks géén AOW meer bestaat voor gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

 18-07-2016 14:13

Politiek let op wat je nu gaat doen. Als je dit in je verkiezingsprogramma durft te zetten laat heel 50+ nederland jullie vallen als een baksteen!!

13-07-2016 23:50

Politiek let op wat je nu gaat doen. Als je dit in je verkiezingsprogramma durft te zetten laat heel 50+ nederland jullie vallen als een baksteen!!

 
Reageer op dit item