Directeur Nederlandsche Bank: pensioenstelsel is aan zijn eind

dinsdag 10 november 2015
Thema's:  Blog

Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht en beleid van De Nederlandsche Bank is somber over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel: in deze vorm zal het niet kunnen overleven. Het is onvermijdelijk dat pensioenuitkeringen in de toekomst verlaagd zullen worden, zo voorspelt hij. 

Overheid en werkgevers willen ervan af

Sleijpen ziet twee belangrijke oorzaken voor het ineenstorten van het huidige stelsel.

  • het beleid van de overheid zal leiden tot een uitholling van het huidige pensioen.
  • en de afnemende bereidheid van ondernemers om nog langer de premie te betalen die nodig is om de pensioenen op peil te houden.

Volgens Olaf Sleijpen:

  • zijn de pensioenpremies die door de overheid zijn vastgesteld te laag om kostendekkend te zijn.
  • worden deze politieke  besluiten vooral ingegeven door de wens om de loonkosten te verlagen en niet om de pensioenen veilig te stellen.
  • heeft de overheid onvoldoende oog voor het feit  dat door dit beleid pensioengerechtigden worden benadeeld in het voordeel van (jonge) mensen die werk hebben.
  • is de overheid te pessimistisch als het gaat om het toekomstige rendement op pensioenbeleggingen. Naar de mening van DNB mag en kan er rekening gehouden worden met een hoger rendement dan dat waar de overheid vanuit gaat. Adviezen van DNB op dat punt zijn door de politiek  genegeerd.
  • leidt het huidige overheidsbeleid tot een uitholling van het pensioenvermogen, waardoor pensioengerechtigden nog langer op indexatie moeten wachten.
  • worden pensioenfondsen juist door het conservatieve overheidsbeleid gedwongen om risicovol te beleggen. Dat kan op den duur leiden tot ineenstorting van het pensioenstelsel.
  • voert de overheid ten aanzien van pensioenen dus een beleid dat ingaat tegen de adviezen van De Nederlandsche Bank

Sleijpen deed zijn uitspraken kortgeleden  op een bijeenkomst van de NVOG, een organisatie van pensioengerechtigden.

  
Reageer op dit item