Doorbraak in pensioendiscussie op komst

donderdag 22 maart 2018
Thema's:  Blog

Er zit beweging in de discussie over een nieuw pensioenstelsel.  En verrassende ontwikkeling: de onderhandelaars lijken niet langer vast te houden aan het idee van “persoonlijke pensioenpotjes”.
Dit meldt De Telegraaf die zich daarbij baseert op “bronnen rond de Sociaaleconomische Raad (SER)”.

Eerlijk delen
Het idee van de “persoonlijke pensioenpotjes” werd ooit gelanceerd om pensioendeelnemers meer individuele zekerheid te geven met betrekking tot hun latere pensioen. De pensioenuitkering zou dan afhangen van de economische ontwikkelingen. Zijn die goed dan betekent het een hoger pensioen, vallen ze tegen dan leidt het tot een lager pensioen. Een nadeel van de introductie van dit systeem bestaat eruit dat er pech- en geluk generaties kunnen ontstaan.
Volgens De Telegraaf liggen er plannen op tafel om vast te houden aan het collectieve pensioen, waarin de risico’s eerlijk over de generaties worden verdeeld.  Zo kan de veel geprezen solidariteit worden behouden.

Berekeningssytematiek op de helling?
Ook het systeem waarmee de financiële positie van pensioenfondsen wordt gemeten staat in het SER-overleg ter discussie. De overheid neemt voor het berekenen van de soliditeit van pensioenfondsen de rekenrente als uitgangspunt. Omdat die al lange tijd heel laag is worden pensioenfondsen verplicht om grote buffers aan te houden om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en daardoor konden pensioenen al vele jaren niet verhoogd worden.  Veel gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben daardoor de afgelopen jaren 15 tot 20% aan koopkracht ingeleverd. 
Op deze manier van rekenen van de overheid komt steeds meer kritiek, omdat pensioenfondsen in werkelijkheid veel hogere rendementen maken dan uit de rekensystematiek van de overheid blijkt.
Binnen de SER wordt nu ook nagedacht over een andere rekensystematiek.

Smeermiddel
Als “smeermiddel” in het overleg over hervormingen in het pensioenstelsel overweegt het kabinet een minder snelle stijging van de pensioenleeftijd.
Volgens De Telegraaf kan er binnen een paar weken een concept-pensioenakkoord liggen. Het nieuwe stelsel zal veel kenmerken hebben van het huidige stelsel, zo wordt verwacht.

Critici krijgen gelijk
Daarmee lijken de pensioendeskundigen gelijk te krijgen die in hun opiniebijdragen de afgelopen maanden betoogden dat het Nederlandse pensioenstelsel goed in elkaar zit en dat ingrijpende hervormingen niet nodig zijn om het toekomstbestendig te maken.

Artikel lezen? Ga naar: www.telegraaf.nl25-03-2018 00:30

eerst zien.

 
Reageer op dit item