Duitse rechters kritisch over beleid van ECB

zaterdag 19 augustus 2017
Thema's:  Blog

Overschrijdt de ECB zijn bevoegdheden door de geldpersen te laten draaien om landen als Italië en Spanje van hun schuldprobleem af te helpen? Die vraag stelt nu ook het hoogste Duitse gerechtshof.

Steeds meer twijfel
Er ontstaat steeds meer twijfel over het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank, dat er de afgelopen jaren toe heeft bijgedragen dat spaargeld en de pensioenen van miljoenen Nederlanders zijn verdampt.
Deskundigen twijfelen niet alleen aan de effectiviteit van dat beleid, maar de hoogste Duitse rechter vermoedt dat de president van de Europese Centrale Bank, de Italiaan Mario Draghi daarmee zijn bevoegdheid overtreedt en dus illegaal handelt.

Pensioenen verdampen
In een poging de eurocrisis te bezweren, heeft de Europese Centrale Bank sinds maart 2015 voor meer dan 2.000 miljard euro aan schulden opgekocht. Niet alleen van overheden, maar ook van sommige grote bedrijven. Die hebben daardoor hun schuld kunnen financieren tegen heel lage rente of zelfs tegen een 0-tarief. Dat heeft geleid tot een lage marktrente en zo draaien o.a. spaarders en gepensioneerden op voor dit beleid, dat er volgens tegenstanders van Draghi vooral op gericht is de staatsschuld te beperken van zuidelijke overheden met “een gat in hun hand”.

Hoe zit de relatie met de pensioenen?
Nederlandse pensioenen zijn afhankelijk van de door de ECB-beïnvloede marktrente omdat de Nederlandse overheid daartoe zelf heeft besloten. De marktrente wordt gebruikt om de soliditeit van de Nederlandse pensioenfondsen te berekenen, maar leent zich daar in feite niet voor, vindt een toenemend aantal critici. Het probleem zou opgelost zijn als voor de berekening van de verplichtingen van pensioenfondsen niet deze marktrente zou worden gebruikt, maar een vaste rente, zoals o.a. de partij 50PLUS bepleit.

Twijfel over bedoelingen
Aan de motieven van Draghi wordt al lange tijd openlijk getwijfeld. Zijn beleid is officieel bedoeld om de economie aan te zwengelen, maar dat effect is beperkt. 

Ook CDA ziet beleid niet zitten
Het Duitse constitutioneel hof verdenkt de ECB ervan haar mandaat –zorgen voor een stabiele euro- te overschrijden. Dit is een vorm van geldschepping (“drukken van geld”), terwijl het laten draaien van de geldpers binnen de Europese Gemeenschap nadrukkelijk wordt afgezworen. In Nederland trekt het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt al langer ten strijde tegen de manier waarop Draghi met zijn bevoegdheden omspringt.  Het CDA heeft daartegen grote bezwaren, maar heeft in Nederland nog geen politieke meerderheid kunnen mobiliseren.

Het Bundesverfassungsgericht in Duitsland heeft nu een aantal vragen voorgelegd aan het Europees Hof. Zodra die beantwoord zijn komen de Duitse rechters met hun definitieve oordeel over de vraag of Draghi buiten de pot heeft geplast.23-08-2017 12:15

tegen deze QE-activiteit van de ECB kan en moet men m.i. alleen al om formele redenen ( bevoegdheidskwestie) bezwaren hebben. Belangrijker lijkt me evenwel helder te maken wat de voornaamste oorzaak van het probleem is, dat men hiermee tracht op te lossen, en hoe men langs andere weg tot een betere oplossing kan komen. De overcreditering zou bij voortduring van de lage inflatie immers verlammend blijven werken. Hiervoor moest dus wel een oplossing worden gevonden. En wie het bezwaar ziet van de negatieve invloed van de lage rente op de pensioenen zal toch wel zo veel geheugen hebben, dat hij ook de effecten kent van de destijds hogere rente door de overcreditering? Toen had al aan de bel moeten worden getrokken. Maar dat is lastig scoren als men meent uit 2 ruiven te kunnen eten, t.w. die van een leuke koopkracht en die van een vermeende goede pensioenvoorziening tegen een prikkie. Dat alleen de zon voor nop opgaat, maar dat zulks niet voor zaken als pensioenen en hypotheken behoort toch al langer bekend te zijn. M.a.w. het uit gemakzucht ontstane probleem zal hoe dan ook aangepakt moeten worden. Zo niet volgens QE, dan toch met andere middelen. Maar hoe dan wel?

21-08-2017 17:47

Hopelijk worden de dames en heren die het zo goed voor hebben met ons eindelijk eens wakker en de heer Omzigt deze meesteroplichter met maffiatrekken aanpakken. Vertrouw de heer Omzigt meer dan Drahgi

 
Reageer op dit item