ECB-beleid ook funest voor pensioenfondsen

dinsdag 15 maart 2016
Thema's:  Blog

Het wordt steeds duidelijker: het systeem van “geld scheppen” om de economie te stimuleren, zoals de Europese Centrale Bank doet,  werkt niet. Het positieve effect op de economische groei blijft uit, zo blijkt. Het beleid van de Europese Centrale Bank dendert af op een failliet, zo beschrijft De Telegraaf (7 maart). Het werkt zelfs contraproductief: de rente daalt tot 0 of daaronder en ook overheidsobligaties (waarin Nederlandse pensioenfondsen steeds meer verplicht moeten investeren) leveren daardoor nog nauwelijks iets op.

Strenge regels werken beperkend
In januari van vorig jaar werden nieuwe pensioenregels van kracht (nFTK), waarbij de overheid de rente voorschrijft, die voor pensioenfondsen geldt.  Omdat de marktrente, mede door het Europese beleid, almaar daalt worden ook pensioenfondsen gedwongen om met een (veel te) lage rente hun verplichtingen uit te rekenen. Daardoor zakt de dekkingsgraad en kan er niet geïndexeerd worden ondanks de gestaag groeiende pensioenvermogens. Bij het vaststellen van de nieuwe regels in 2015 is hiervoor al gewaarschuwd, en mede als gevolg van het rentebeleid van de ECB blijkt dit in de praktijk daadwerkelijk tot rampzalige gevolgen te leiden. 

Ook ABP in de problemen
Ook het ABP, pensioenfonds van ambtenaren, zit als gevolg van het bovenomschreven overheidsbeleid in de problemen. De dekkingsgraad is inmiddels tot 90 procent gedaald. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool van het ABP denkt dan ook dat het overheidsbeleid ten aanzien van pensioenfondsen herzien moet worden. 

Kritiek druppelt moeizaam door
Ze zei het in bedekte termen in een interview in De Telegraaf van vorige week.
“In bedekte termen”, omdat De Nederlandsche Bank over haar schouders meekijkt. Pensioenbestuurders die kritisch zijn op het overheidsbeleid kunnen in conflict komen met deze toezichthouder. Dat leidt tot een negatieve aantekening voor gedrag en dat kan soms einde loopbaan betekenen. Daardoor is er betrekkelijk weinig aandacht voor de negatieve gevolgen van de nFTK-regels voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Reactie kabinet noodzakelijk
Nu het Europese geldscheppingsbeleid als een tsunami over pensioenland komt kan staatssecretaris Jetta Klijnsma van de PvdA niet blijven zwijgen: gepensioneerden hebben recht op een heldere toekomstvisie en een meer realistisch overheidsbeleid als het gaat om de toekomst van de pensioenen.

Pensioenfondsen in houdgreep
In de ingezonden brieven rubriek  in De Telegraaf  (maandag 7 maart 2016) wordt het ABP van mevrouw Wortmann-Kool gekritiseerd, omdat het rendement van dit pensioenfonds vorig jaar heel wat minder was dan het gemiddelde rendement in de jaren daarvoor, terwijl banken op hun beleggingen wel behoorlijke rendementen maken. We hebben er geen behoefte aan om het ABP te verdedigen, maar pensioenfondsen worden door dit kabinet behoorlijk in de houdgreep gehouden en door het “stimulerings”-beleid van de Europese Centrale Bank mee de afgrond  ingetrokken, zonder dat ze in staat zijn om daar iets tegen te doen. 

Kabinet aan zet
Een antwoord van het kabinet kan daarom niet uitblijven.  Niet ingrijpen leidt tot een fundamentele aantasting van het Nederlandse pensioenstelsel of zelfs tot de teloorgang ervan. 
Reageer op dit item