Europese greep in onze pensioenfondsen dichterbij

maandag 8 augustus 2016
Thema's:  Blog

De nieuwe Europese pensioenregels, zoals die kortgeleden door de tweede kamer zijn geaccepteerd,  vormen de eerste stap op weg naar een Europees pensioenfonds. Dat zegt de journalistieke website The Post Online in een publicatie op 2 augustus. 

Begin van een nieuwe ontwikkeling
Er is veel verwarring over de betekenis van die nieuwe regels. Ogenschijnlijk is er nog  niet zoveel aan de hand. Maar ze maken ruimte voor een toekomstige greep uit de Nederlandse pensioenkas.

Juncker: mensen weten toch niet waarover het gaat
Post Online roept  een uitspraak van Europese Commissievoorzitter Juncker in herinnering, die hij in Der Spiegel heeft gedaan:: “We beslissen iets. Daarna wachten we een tijdje om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit –de meesten weten toch niet wat er is beslist- dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje totdat er geen terugkeer mogelijk is”.

Gevolgen
Dit zijn de gevolgen van de nieuwe pensioenregels zoals die nu zijn vastgesteld:

  • De Nederlandsche Bank heeft vetorecht gekregen bij waardeoverdracht naar buitenlandse pensioenfondsen: er wordt geen pensioengeld overgedragen aan Europa. Dat lijkt gunstig.
  • Maar..... de criteria voor het vetorecht van DNB zijn hetzelfde als de criteria die in 2013 al werden vastgesteld. 
  • ALS er in de toekomst wel waardeoverdracht naar het buitenland plaatsvindt, heeft DNB daarover geen zeggenschap meer en ook geen invloed.
  • Volgens de nieuwe Europese pensioenregels kan de EU wel degelijk maatregelen nemen ten aanzien van ons pensioengeld,
  • Het kan volgens een analyse van The Post Online ook betekenen dat de EU een hoeveelheid pensioengeld kan opnemen.

Nederland heeft het meeste te verliezen
Het meeste pensioengeld in de EU is van Nederlanders, ongeveer 60%. Het gaat om 1400 miljard euro. Ter vergelijk: slechts 190 miljard van het totaal pensioenvermogen van Duitsland valt onder de nieuwe richtlijn. Critici van de nieuwe Europese regels vrezen, dat de “arme” zuidelijke landen met slechte pensioenvoorzieningen in de toekomst kunnen bepalen welke pensioenregels in de Europese gemeenschap gaan gelden. Dat wordt door de critici van deze nieuwe regels gezien als een bedreiging van het Nederlandse pensioenbezit. 

Staatssecretaris Klijnsma ziet geen risico
Door staatssecretaris mevrouw Klijnsma –ze gaat over de pensioenen- worden mogelijke negatieve gevolgen voor de Nederlandse pensioenen gebagatelliseerd. Niet erg geruststellend, omdat de staatssecretaris ook al niet bekend staat als “vriend” van het huidige pensioenstelsel. Ze zou het graag willen hervormen en heeft daarbij ook een eigen politiek belang: als de pensioenen worden verlaagd betekent het dat de overheid minder kwijt is aan pensioenpremies voor ambtenaren. Ze vindt de Nederlandse werkgevers aan haar zijde, die ook en vooral uit zijn op het verlagen van hun loonkosten.

Wie profiteren?
De nieuwe regels zijn volgens TPO vooral in het belang van multinationale ondernemingen. Die hebben er baat bij dat er een einde komt aan de versnipperde aansturing van de pensioenen. Bovendien speelt op de achtergrond de kennelijke wens van een pan-Europees pensioenfonds: één pensioenfonds dus.

Het is volgens de analyse op TPO “niet ondenkbaar dat dan, net zoals bij de bankunie, de pensioengelden van het ene land gebruikt kunnen worden voor de redding van pensioenfondsen in een andere lidstaat of om in nood verkerende banken te redden”. De zeggenschap van nationale parlementen over de pensioenen zal geleidelijk aan afnemen,.

Deze partijen steunen de nieuwe regels
De nieuwe Europese pensioenregels kregen in Nederland, ondanks de bovenomschreven risico’s, de steun van PvdA, VVD, Groen Links en D66.

Nb. Letterlijk citaat Juncker:
'Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert", verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. "Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt'. (Der Spiegel, 27 december 1999).22-08-2016 08:33

Schandalig

11-08-2016 10:54

Dit is waar altijd al voor is gewaarschuwd. Toen landen als Italie, Portugal enz tot EU toetraden werd al gezegd dit dit stond te gebeuren. Landen die nauwelijks of niets met pensioenen hebben gedaan brengen ons in de problemen. Pensioenen van rijke landen worden aangepast, verslechterd, om de anderen te helpen. Het wordt tijd om eens te reageren zodat ze weten dat we het niet meer pikken. Blijf met je vingers van andermans spullen af. Ik kan er niet bij dat onze regeringspartijen daarmee akkoord gaan. Mooi weer spelen naar de buitenwereld maar ondertussen.. Stelletje huichelaars zijn het. Gr, E.Vos

09-08-2016 20:11

De pensioengelden zijn verkregen door inhouding op de lonen van de werknemers, dus kapitaal wat bijeen is gebrachten door deze personen. In mijn beleving dus niet van de Nederlandse staat. Ons kabinet of regering heeft m.i, niet het recht om deze gelden Europees aan te wenden. Blijf er dus met je tengels vanaf.

09-08-2016 13:06

Kleinsma moet terug gefloten worden en ongedaan worden gemaakt en Kleinsma moet direct ontslagen en vervolgd worden van diefstal

09-08-2016 11:13

Vuile ratten die regering. Afblijven is onsgeld.

 
Reageer op dit item