FNV werkt niet mee aan pensioenhervorming

Thema's:  Blog

De FNV werkt niet mee aan hervorming van het pensioenstelsel, zolang er door het kabinet geen streep wordt gezet door het verhogen van de pensioenleeftijd.

Plannen zijn geen oplossing voor ZZP’ers
Bovendien heeft de vakcentrale er moeite mee dat de nieuwe pensioenplannen geen oplossing bieden voor ZZP-ers en Flexwerkers. Ze sparen op dit moment nauwelijks voor hun pensioen en dat blijft ook zo als de hervormingsplannen worden doorgevoerd.

Nederland loopt voorop
Nederland loopt in het verhogen van de pensioenleeftijd internationaal voorop, samen met Denemarken en Italië, zo blijkt uit een internationale vergelijking door de Oeso, waarvan de resultaten dinsdag 5 december 2017 zijn gepubliceerd. 
Reageer op dit item