Gepensioneerden met aanvullend pensioen gaan er dit jaar op achteruit.

Thema's:  Blog

Vrijwel alle Nederlanders kunnen dit jaar rekenen op een hoger nettoloon, alleen gepensioneerden gaan er in koopkracht op achteruit.

Dankzij belastingverlaging
De verhoging is overigens niet te danken aan een loonstijging, maar aan een verlaging van de inkomstenbelasting.

Lonen blijven achter
Dat het met de economie zo goed gaat weerspiegelt zich nog niet in de lonen. Die stijgen vooralsnog minder dan de economische groei zou rechtvaardigen. 

  • Werknemers die al goed verdienen gaan er het meest op vooruit.
  • 2x Modaal ontvangt maandelijks netto 16 euro meer. 
  • Ambtenaren met 2x modaal gaan er door de belastingverlaging 17 euro op vooruit, maar raken dit voordeel kwijt omdat ze 18 euro meer aan pensioenpremie moeten betalen.
  • Mensen met een minimumloon of 1x modaal gaan er 7 euro op vooruit.
  • Parttimers en jongeren met een minimumloon gaan er een paar euro op achteruit.

Ouderen
Gepensioneerden met een aanvullend pensioen moeten eveneens inleveren, vooral als gevolg van een verhoging van de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

  • Bij een aanvullend pensioen van 2.750 euro per maand is het verlies 7 euro per maand. 
  • Hoe hoger het aanvullend pensioen, des te groter het verlies.

AOW omhoog
De AOW-uitkering wordt verhoogd met een bedrag van 8 euro per maand voor gehuwden en 12,50 euro voor ongehuwden.
Deze cijfers zijn berekend door ADP, een organisatie die loonstroken verwerkt.

Foto hieronder: deze tekst valt deze maand bij veel gepensioneerden met een aanvullend pensioen in de bus.19-01-2018 11:00

Bedankt Rutte je bent onze held, jouw hokje maak ik echt nooit meer rood. Je hebt ons, gepensioneerde, voor de zoveelste keer belazerd, maar dat gaat je goed af zo te zien.

06-01-2018 08:25

Niet normaal schoften

 
Reageer op dit item