Graag uw mening!

woensdag 8 februari 2017
Thema's:  Blog

Er is steeds meer kritiek op de manier, waarop De Nederlandsche Bank de dekkingsgraad van pensioenfondsen berekent. Daarvoor gebruikt DNB de rekenrente. O.a. door beleid van de Europese Centrale Bank is die rekenrente historisch laag.

Dit vinden de voorstanders
De rekenrente is een veilige manier om vast te stellen of pensioenfondsen in de toekomst hun verplichtingen kunnen nakomen, vinden de toezichthouders die namens de overheid de pensioenfondsen controleren.

Dit vinden de tegenstanders
De rekenrente is een gekunsteld rekensysteem, dat geen recht doet aan de werkelijkheid. Pensioenfondsen beleggen ook in aandelen en maken voldoende rendement om bijvoorbeeld te indexeren.

Wat  is uw mening over deze stelling:

Wat vindt U? 

We vroegen en kregen de volgende reacties:

Joep Schouten, vz KNVG:
Het rekenrentemodel is te veilig afgesteld en ondermijnt daarmee de positie van de deelnemers. Het leidt tot wantrouwen in het systeem, vindt Joep Schouten, voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van gepensioneerden..
Het meest voorkomende pensioen is gebaseerd op de uitkeringsovereenkomst. Deze overeenkomst garandeert met 97,5 % zekerheid dat bij pensionering een pensioenuitkering van 100% over de opgebouwde rechten wordt gegeven. Verder streeft het pensioenfonds ernaar de pensioenen met de prijsstijgingen te laten groeien. Daarvoor hebben ze twee bronnen: de premie en, het belangrijkste, de rendementen op beleggingen. Omdat er zo’n hoge zekerheid van 97,5% moet worden aangehouden is het onverstandig risicovolle beleggingen te doen, zo is de gedachte bij onder meer de toezichthouder DNB. Daarom wordt uitgegaan van een risicovrije rente. Die bestaat eigenlijk niet, dus worden staatsobligaties van sterke landen (BRD,NL)daarvoor als next best genomen. De rente daarop is zeer laag. Dat komt omdat de economische groei laag is en omdat de Europese Centrale Bank de rente naar beneden manipuleert om de economie financiële zuurstof te geven. De risicovrije rente is door dat ECB beleid dus eigenlijk lager dan normaal het geval zou zijn. Dat weet elke spaarder. De risicovrije rente zou nu, zo schat ik, richting 2% gaan als de ECB niet zou hebben ingegrepen. Maar is die risicovrije rente überhaupt wel redelijk? Er wordt immers helemaal geen rekening gehouden met wat pensioenfondsen werkelijk aan rendement maken. Die beleggen niet alleen in de veiligste staatsobligaties maar in een scala van beleggingen met een hoger risico maar ook met hoger rendement. Ze maken gemiddeld 6 á 7%, al tientallen jaren. Daar ook mee rekening houden, bijvoorbeeld voor de helft zou de rekenrente op 3% zetten, nog altijd dik onder de vroegere fictieve rekenrente van 4%, maar het dubbele van de risicovrije rente van 1,5% nu. Met een lage rente komt ook de Dekkingsgraad laag uit. En zo kan het gebeuren dat er nog nooit zoveel euro’s in kas zijn geweest per deelnemer aan een fonds, maar dat er geen inflatie correctie kan worden gegeven. Het rekenrentesysteem is een model dat probeert met een langjarige verplichting om te gaan om zodoende ook toekomstige generaties hun uitkering te kunnen geven. Het model is echter te veilig afgesteld en ondermijnt daarmee de positie van deelnemers (actief én gepensioneerd) en leidt uiteindelijk tot wantrouwen in het systeem. Terwijl juist dát bedoeld werd te voorkomen.  

Rob de Brouwer, pensioendeskundige en kandidaat kamerlid 50PLUS:
Het rekenrentemodel is onrechtvaardig omdat het mensen niet geeft waar ze recht op hebben en onrealistisch omdat het de werkelijkheid niet weergeeft.
Het aanvullend pensioen wordt opgebouwd door de afdracht van premies en het rendement dat op die premies wordt gemaakt.
De premie wordt berekend op grond van een verwacht rendement. Dat verwachte rendement was tot 2007 4%, is daarna langzaam gedaald tot een gemiddeld percentage van 2,7% nu. In het verleden is gemiddeld altijd netto meer rendement gemaakt over een langere periode. Deelnemers mogen dan verwachten dat de beloofde uitkering ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
In het huidige systeem wordt echter gekeken of er voldoende geld in kas is uitgaande van een risicovrije rente. Dat is niet een verwacht rendement, want in dit verwachte rendement wordt rekening gehouden met de samenstelling van het vermogen. Dat vermogen bestaat uit risicovolle producten zoals aandelen en risicovrije producten zoals overheidsobligaties. Er wordt dus een berekening gemaakt op basis van een lager rendement dan is ingebouwd in de premie, aanzienlijk lager dan wat is gerealiseerd in het verleden. Dat leidt tot lage dekkingsgraden, achterblijvende indexatie en zelfs kortingen op de nominale uitkeringen. Onrechtvaardig, onrealistisch en oneconomisch.
Onrechtvaardig omdat het de mensen niet geeft waar ze recht op hebben, onrealistisch omdat het de werkelijkheid niet weergeeft maar een fictie, oneconomisch omdat het leidt tot oppotten van grote hoeveelheden vermogen dat niet kan worden ingezet voor consumptie, waardoor bovendien derving van belastinginkomsten optreedt. 

Frits Schuurman, voormalig hoofd arbeidsvoorwaarden

  • De marktrente die tot rekenrente is gebombardeerd is misleidend en in strijd met de Pensioenwet.
  • In plaats van dubieuze dekkingsgraden geeft een beoordeling van ‘vermogensdekking’ betere aanknopingspunten voor het antwoord op de vraag: kan een pensioen wel of niet worden geïndexeerd.

Het gaat hier niet zo maar om ‘rekenrente’ . Het is doodnormaal dat rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van pensioenverplichtingen wordt gebruikt. En als dat een fatsoenlijke rente is hoor je niemand klagen.
Maar wat is niet normaal : voorstanders van marktrente = rekenrente  (die was 0,9% op het dieptepunt per 1-10-2016) vinden die voortdurend fladderende marktrente een veilige rekenrente om pensioenverplichtingen op lange termijn te berekenen, zelfs als de actuele vermogenswinst 9,5% is zoals bij het ABP over 2016.  Na een pensioenuitgaaf van € 10 miljard kon nog meer dan  € 30 miljard vermogenswinst worden bijgeschreven na een ‘tussenstand’ van € 351 miljard per 1-1-2016.
Zo’n marktrente = rekenrente van 0,9% is uitermate veilig, net als een autoloze snelweg. Maar daarmee misken je de tot nu toe uitstekende werking van vermogensdekking.16-02-2017 16:12

Ons recht op pensioenindexering wordt door de DNB ( zeg huidige regering ) gestolen alleen om later de winsten van banken en aandeelhouders groter te maken,door bangmakerij en opzetten van jongere tegen oudere. Maak de rekenrente even hoog als de fiscale rekenrente op vermogen ( 4%) . Dat is eerlijk en de pensioenen kunnen weer flink bijgestuurd worden. Weet dus wat je stemt

10-02-2017 13:44

10+ voor rekenen. 50+ als diploma.

 
Reageer op dit item