Groen Links

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Al dertig jaar wordt het verschil tussen arm en rijk groter, zegt Groen Links in het verkiezingsprogramma. De lonen aan de top stijgen, terwijl de lage en middeninkomens niet profiteren van economische groei. Mensen met een uitkering of pensioen zijn stelselmatig op achterstand gezet. Groen Links wil belasting gaan heffen over de AOW en wil de inkomens van ouderen verhogen die een beperkt of helemaal geen aanvullend pensioen hebben. De fiscale subsidiering van pensioenen van de hoge inkomens wordt beperkt. Getallen en aantallen worden niet genoemd, zodat we niet kunnen lezen welke AOW-ers c.q. gepensioneerden erop voor- of achteruitgaan. Groen Links wil het huidige pensioenstelsel hervormen. Er komen individuele pensioenpotjes, maar de inleg zal collectief worden belegd. De solidariteit tussen jong en oud en mensen met hoge en lage inkomens wordt gegarandeerd door de grootste beleggingsrisico’s en de kans op lang leven te delen.

Achterliggende vier jaar
Het is opmerkelijk dat Groen Links zich in het verkiezingsprogramma zorgen maakt over de mensen met een pensioen. De partij heeft in de afgelopen verkiezingsperiode geen poging gedaan om de inkomensachteruitgang van gepensioneerden te voorkomen of repareren.
De partij hielp het kabinet zelfs bij het veranderen van de pensioenregels, die achteraf gezien voor veel gepensioneerden nadelig blijken uit te pakken.
Groen Links stemde bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer (2016) tegen een motie van 50PLUS om de aanstaande kortingen op de pensioenen te voorkomen.
We zien dus een verschil tussen wat Groen Links zegt en wat Groen Links doet.

Standpunten in het kort:
•    GroenLinks wil de AOW fiscaliseren. Het betekent dat ontvangers van AOW daarover belasting moeten gaan betalen. 
•    De aftrekmogelijkheden voor mensen die investeren in een aanvullend pensioen worden beperkt voor mensen met een hoger inkomen.
•    Het moet voor zelfstandigen gemakkelijke worden om pensioen op te bouwen, maar dit wordt niet verplicht.
•    Behoud van collectief beleggen.
•    Deelnemers gaan individueel sparen.
•    Solidariteit blijft gehandhaafd.

Vanwege het feitelijke gedrag in de afgelopen 4 jaar krijgt Groen Links een rode duim omlaag!

 

 

 19-02-2017 13:26

Fiscalisering aow betekent enorme inkomensachteruitgang gepensioneerden

 
Reageer op dit item