Grote pensioenfondsen in de lift

vrijdag 21 april 2017
Thema's:  Blog

Uit de recente kwartaalgegegevens blijkt dat de positie van de 4 grootste Nederlandse pensioenfondsen dankzij een lichte stijging van de rente en goede beleggingsresultaten  is verbeterd.

ABP
De dekkingsgraad van het ABP steeg in het eerste kwartaal van 2017 met 3,1 procentpunten naar 99,8%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden) steeg van 91,7% eind vorig jaar naar 94% eind maart.  Als je kijkt naar de huidige pensioenregels moet een pensioenfonds om gezond verklaard te worden een dekkingsgraad hebben van ruim 104%. Bij een dekkingsgraad van 110% kunnen de pensioenen verhoogd worden. Verwacht wordt, dat deze  laatste situatie zich de komende 5 jaar niet zal voordoen.

Zorg en Welzijn
Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag de dekkingsgraad met 2 procentpunten stijgen naar 97,2%. De beleidsdekkingsgraad ging van 90,1% naar 92,3%.

Metalektro
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) ging met 2 procentpunten omhoog naar 98,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg naar 93,9%.

Metaal en Techniek
Bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) steeg de dekkingsgraad naar 99,6%. De beleidsdekkingsgraad ging naar 94,8%

BpfBouw aan top
Bij het Pensioenfonds BpfBouw ging de dekkingsgraad van 110,3% naar 113,5%. Dit is van de 5 grootste Nederlandse pensioenfonds het enige zonder dekkingstekort. De beleidsdekkingsgraad van BpfBouw was eind maart 107,8%. 
Reageer op dit item