Herziening pensioenstelsel is paniekvoetbal

zaterdag 16 september 2017
Thema's:  Blog

Inidividuele pensioenpotten (waar in de formatie nu over wordt gesproken) zijn een ramp. Dat zegt Alec Balledux uit Aerdenhout in een ingezonden brief in De telegraaf (12 september 2017). Hij is actuaris en pensioendeskundige en signaleert dat het kabinet rond de pensioenen aanhoudend loze beloftes heeft gedaan en dat gaat ook nu weer gebeuren, vreest Balledux.

Flagrante onzin
“Toen in 2006 het Financieel Toetsingskader voor pensioenfondsen door de directeur van DNB werd aangekondigd als zijnde een verbetering, stabilisering en minder procyclisch hield ik als actieve actuaris mijn mond. Iedereen kon toch zien dat dit flagrante onzin was?!”, schrijft hij.

Obscure winstdeling
Inmiddels aanbeland in 2017 is de overheid er op uit om een prima pensioensysteem om zeep te helpen, aldus de actuaris. Individuele  spaarpotjes met “obscure winst- en verliesdelingen en vooral onduidelijkheid over het uiteindelijke pensioeninkomen zijn geen verbetering”. De Nederlandsche Bank komt wederom met dezelfde argumenten als in 2006 en die kloppen wederom niet.

Laat het zoals het is
Balledux: “Laten we ons robuuste pensioensysteem behouden en accepteren dat dit tot kortingen lan leiden onder bijzondere marktomstandigheden. Het inruilen voor een ander systeem is niets anders dan paniekvoetbal”22-09-2017 14:20

De ellende zit hem alleen in die idiote rekenrente. Er is geld zat. En wat kijken de politic ineens schijnheilig jaren vooruit.

 
Reageer op dit item