Het ergste is dat jong en oud tegen elkaar worden opgezet

zondag 27 maart 2016
Thema's:  Blog

Pensioendeskundige Rob de Brouwer: ”Ergste is dat jong en oud tegen elkaar worden opgezet.”

Na een lange carrière bij het bedrijfsleven en de overheid belandde Rob de Brouwer in de wondere wereld van pensioenbelangen. Hij werd voorzitter van de Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers en later ook voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. Rob de Brouwer is auteur van het boek “Mythes en onwaarheden over ons pensioen”, dat half april uitkomt. Het boek is een aanrader voor wie zich in de pensioendiscussie wil verdiepen. We vroegen Rob de Brouwer:

Wat is de meeste brutale onwaarheid, die je rond pensioenen bent tegengekomen?
Het geconstrueerde generatieconflict is het meest schokkend. Jongeren bouwen een beter pensioen op dan de ouderen vroeger deden en de veronderstelde plundering van de potten die voor jongeren bestemd zijn klopt gewoon niet. Ook dat is een constructie. uiteindelijk is het verontrustend dat de solidariteit die we vroeger hebben gekend verloren dreigt te gaan. 

Meest opvallend rond pensioenen zijn de dubbele belangen. Bijvoorbeeld van de overheid. Ervaar je dat ook als een probleem? 
Het is duidelijk dat de overheid als werkgever een belang heeft bij zo laag mogelijke premies. Maar heeft de overheid ook belang bij zo laag mogelijke uitkeringen? Dat lijkt me niet. Via hogere pensioenen komen uitgestelde belastingen beschikbaar. En bovendien krijgen de bestedingen een impuls, hetgeen goed is voor de economie. En tenslotte geef je ouderen de mogelijkheid zich beter te weren tegen de stijgende zorgkosten. Ik begrijp die dubbele belangen dus eigenlijk niet.

Steeds minder mensen geloven dat dit pensioenstelsel in deze vorm nog houdbaar is: zitten die er allemaal naast?
Natuurlijk is dit stelsel met de condities die nu gelden niet houdbaar. Het is domweg niet uit te leggen aan miljoenen gepensioneerden dat ze moeten inleveren op hun nominale uitkering, even los van het uitblijven van indexering. Het stelsel moet dus verlost worden van de wurggreep die het nu ondervindt. Dat kan door alle zekerheden op te geven en gewoon uit te gaan van een prudent gemiddeld netto rendement zonder buffers.

Zie je de aanvallen op het huidige pensioenstelsel als een complot of gaat dat tever?
Ik ben geen complotdenker. Ik vind wel dat de westelijke wereld in een dodelijke omhelzing van een neo-liberale economische politiek zit, die uitermate negatief uitwerkt voor gewone mensen in het land. Al sinds het Wassenaarakkoord van 1982 zijn de CAO-lonen in reële termen niet gestegen terwijl de winsten van bedrijven zijn gestegen en de overheidsuitgaven ook. Mensen met een bescheiden opleiding en weinig mogelijkheden om zich bij te scholen kunnen zich in deze rijke tijd geen gezin veroorloven. Dat is de onderliggende tendens: alles wordt beredeneerd vanuit het neo-liberale gedachtegoed. Niet alleen God is dood, maar ook Keynes, Myrdal, Robinson, Schumpeter, noem maar op. Ongelijkheid is slecht voor de economische groei. 

Hoe lang heb je aan dit boek gewerkt?
Alles bij elkaar heb ik acht maanden geschreven en herschreven. Tussendoor, in de verloren uurtjes.

Voor wie is het bestemd? 
Ik hoop dat het een of twee mensen uit de politiek tot inzicht brengt. En ik denk dat het aan het geïnteresseerde publiek, zij die pensioen opbouwen en zij die gepensioneerd zijn, inzichten zal verschaffen op grond waarvan ze beter in staat zullen zijn hun keuze te maken bij de volgende verkiezingen.

Waar kan het besteld worden?
Het boek kan bij de boekhandel worden besteld, maar ook bij Bol.com. Het boek heet „19 mythes en onwaarheden over ons pensioen”. ISBN 978-94-92199-87-4. 
Reageer op dit item