Het gaat beter, maar nog niet goed genoeg

vrijdag 2 februari 2018
Thema's:  Blog

De financiële positie van de meeste pensioenfondsen is het afgelopen jaar verbeterd, maar een verhoging van het pensioen zit er in de meeste gevallen nog niet in.
“Voor een aantal fondsen geldt dat de licht stijgende lijn de komende jaren verder moet doorzetten om pensioenverlagingen in de toekomst te voorkomen”. Dat zegt de Pensioenfederatie, die de belangen van miljoenen deelnemers behartigt.

ABP: geen verhoging pensioen
De kans dat het ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren, in de nabije toekomst de pensioenen moet verlagen, is een stuk kleiner geworden. Maar verhoging van de pensioenen zit er voorlopig niet in.

bpfBouw: wel verhoging pensioen
Een pensioenfonds dat er langere tijd beter voorstaat is het bpfBouw. Dat heeft in januari de pensioenen wél kunnen verhogen.

Dekkingsgraad
Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht een beleidsdekkingsgraad van minstens 104,2% te hebben. Dit zijn de dekkingsgraden van de belangrijkste pensioenfondsen over 2017:

  • ABP 104,4%
  • Zorg en Welzijn 101,1%
  • PME 101,6%
  • PMT 102,1%
  • bfdBouw 117,9%

Gedeeltelijke indexatie van de pensioenen mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%.
Een pensioenfonds wordt pas als “gezond” gezien bij een beleidsdekkingsgraad van 130%
(de beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) 
Reageer op dit item