Hoogleraar David Webber: Hervorming pensioenstelsel desastreus voor de macht van Nederlandse werknemer.

zaterdag 19 mei 2018
Thema's:  Blog

Met meer dan 1300 miljard euro in bezit  (genoeg om de complete AEX op te kopen) hebben de Nederlandse pensioenfondsen een ongekende macht. Of liever gezegd: die macht ligt bij de eigenaren van al dat geld, pensioengerechtigden en premiebetalers.
Dankzij die pensioenpotten horen werkenden tot het grootkapitaal en die macht zouden ze beter moeten benutten om op te komen voor hun eigen positie, zo zegt hoogleraar rechten aan de Boston University, David Webber in De Volkskrant van 19 mei 2018.. 

Alternatief voor tanende invloed vakbeweging
Uitoefenen van macht via pensioenfondsen zou de tanende invloed van vakbonden kunnen goedmaken, denkt Webber. Hij schreef er een boek over: “The Rise of the Working-Class Shareholder, Labor’s Last best Weapon”.

Verhoog de druk op bedrijven
Het geld van pensioenfondsen is deels belegd in aandelen van grote bedrijven. Daarmee zijn pensioenfondsen mede eigenaar van die grote ondernemingen en die macht zouden ze moeten aanwenden ten faveure van de eigenaren van dat geld, de “gewone werkende” Nederlander. Zo zou op de ondernemingen druk uitgeoefend kunnen worden om een groter deel van de bedrijfswinsten bij de werknemers terecht te laten komen in plaats van bij het management en de aandeelhouders. 
Volgens Webber zijn gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden zich onvoldoende bewust van het wapen dat ze met het Nederlandse collectieve pensioenstelsel in handen hebben.

Bedrijven hebben belang bij versnippering
De heersende bestuurlijke en financiële elite begrijpt wèl welke potentiele werknemers-macht er schuilt in de grote pensioenfondsen, zegt Webber.  Daarom doen ze er alles aan om goed functionerende  pensioenstelsels te ontmantelen. Hij wijst daarbij op de situatie in Amerika, maar zijn analyse heeft evengoed betrekking op de Nederlandse verhoudingen. 

Niks meer in de melk te brokkelen
“Daarom stellen ze alles in het werk om de macht van de grote pensioenfondsen te breken. Dat doen ze onder het mom van een vermeende pensioencrisis. De fondsen zouden te weinig geld in kas hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. De oplossing is wat hen betreft om het collectieve stelsel te vervangen door een losse verzameling pensioenpotjes die apart belegd worden. Zulke versplintering zou echt rampzalig zijn voor de economische macht van werknemers. Dan hebben ze niks meer in de melk te brokkelen als aandeelhouder”, aldus Webber.

Artikel lezen? Ga naar de Volkskrant28-05-2018 13:48

De politiek loopt als loophondje achter de agenda van de EU aan. Ons geld dreigt verkwanseld te worden aan Brussel

20-05-2018 07:55

Als dit het motief is dan is de omzetting naar privepotjes helemaal absurd. Alleen de pensioenfondsen zelf staan helemaal niet achter hun cliënten de werknemers , stellen zich hautain op en doen net voorkomen alsof zij de macht hebben en precies kunnen bepalen hoeveel pensioende gerechtigden mogen ontvangen. Het eerste pensioenfonds dat niet braaf zich neerlegt bij de zgn noodzakelijke veranderingen door de overheid moet ik nog tegenkomen. Ze geven allemaal geen tegengas wat heel opvallend is. Intussen worden de hoofdbestuurders dik betaald en de zgn beleggings experts en gouden handdrukken zijn heel gewoon. En dat allemaal zonder dat de pensioengerechtigden er ook maar ooit in betrokken worden. Die staan altijd al buiten spel

20-05-2018 07:55

Als dit het motief is dan is de omzetting naar privepotjes helemaal absurd. Alleen de pensioenfondsen zelf staan helemaal niet achter hun cliënten de werknemers , stellen zich hautain op en doen net voorkomen alsof zij de macht hebben en precies kunnen bepalen hoeveel pensioende gerechtigden mogen ontvangen. Het eerste pensioenfonds dat niet braaf zich neerlegt bij de zgn noodzakelijke veranderingen door de overheid moet ik nog tegenkomen. Ze geven allemaal geen tegengas wat heel opvallend is. Intussen worden de hoofdbestuurders dik betaald en de zgn beleggings experts en gouden handdrukken zijn heel gewoon. En dat allemaal zonder dat de pensioengerechtigden er ook maar ooit in betrokken worden. Die staan altijd al buiten spel

 
Reageer op dit item