Hoop op ander ECB-beleid blijkt ijdel

vrijdag 21 juli 2017
Thema's:  Blog

Wie hoopte op een ander Europees beleid, dat gunstig zou uitwerken op de positie van de Nederlandse pensioenfondsen en daarmee op de financiële vooruitzichten van gepensioneerden komt bedrogen uit.

Door op de ingeslagen weg
De Europese Centrale Bank gaat voorlopig verder op het pad van de “monetaire financiering”. Het betekent dat de ECB op grote schaal staatsschulden blijft opkopen, waardoor de rente voorlopig vermoedelijk nog laag zal blijven.
Even was er hoop dat ECB-president Mario Draghi het over een andere boeg zou gooien en zou stoppen met het pompen van geld in armlastige staten.

Twijfel over motieven
Het monetaire beleid van de ECB is oorspronkelijk bedoeld om de economie aan te zwengelen. Maar nu het met de economische groei weer bergopwaarts gaat lijkt dat argument te vervallen. Aan de werkelijke motieven van Draghi wordt overigens getwijfeld. In het bestuur van de ECB hebben staten met grote schulden een stevige vinger in de pap. Zij hebben er belang bij dat de rente laag blijft, omdat anders het tekort op hun begrotingen nog verder zal stijgen.

Koppeling pensioenen aan marktrente is nadelig
De Nederlandse overheid neemt de marktrente als uitgangspunt om de dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen te berekenen. Als de rente laag blijft, blijft ook de dekkingsgraad van de pensioenfondsen laag.
Dat probleem zou opgelost zijn als Nederland de soliditeit van de pensioenfondsen niet meer zou berekenen met een systeem dat uitgaat van deze marktrente, maar bijvoorbeeld met een vast rentepercentage.  Maar daar wil een meerderheid van de tweede kamer niet aan, dus blijven Nederlandse gepensioneerden nog overgeleverd aan het beleid van de Italiaan Draghi, die op deze manier vooral ook zijn eigen land helpt. 
Reageer op dit item