Huis uit om pensioenfonds te spekken

vrijdag 20 januari 2017
Thema's:  Blog

We kwamen weer een mooi staaltje “selectief argumenteren” tegen waar het gaat om de pensioendiscussie.  Lees en huiver.

Huren omhoog....
Dit verhaal speelt zich af op Java-eiland in Amsterdam. Daar heeft Bouwinvest huurwoningen gebouwd in de vrije sector. Elk jaar worden de huren daar met 4 of 5 procent verhoogd, zodanig dat sommige huurders gedwongen worden om naar goedkopere alternatieven te zoeken.

.....om pensioenfonds te helpen
Bouwinvest zegt dat die huren omhoog moeten omdat de huizen gebouwd zijn met geld van pensioenfondsen en Bouwinvest heeft die pensioenfondsen een rendement beloofd van 3 tot 4%. Hetzelfde geldt voor andere verhuurders in de vrije sector.

Mooie rendementen
Bouwinvest en andere investeerders maken hiermee duidelijk dat het voor pensioenfondsen dus wel degelijk mogelijk is om ook op de Nederlandse markt een rendement van 3 tot 4% te realiseren. Opmerkelijk omdat De Nederlandsche Bank net doet alsof het slecht gaat met de Nederlandse pensioenfondsen en het doet voorkomen alsof pensioenfondsen niet boven de 1% uitkomen. Om die reden worden de pensioenen al jarenlang niet meer gecompenseerd voor prijsstijgingen en dreigden de grote fondsen vorig jaar nog te moeten korten op hun uitkeringen. Dat gevaar is even afgewend, maar de vraag is voor hoelang?

Huren omhoog, maar pensioenen niet
Nog opmerkelijker is dat in Amsterdam ook mensen met een  pensioen slachtoffer worden van deze –overigens legale- rekenmethodiek. Ook die zien elk jaar hun huren stijgen en daarmee hun woonlasten toenemen. Als we de argumenten van Bouwinvest volgen is dit dus nodig om pensioenfondsen te helpen aan een rendement van 3 tot 4%, terwijl de pensioenen van die oudere huurders niet geïndexeerd worden. Verhogen van de pensioenen kan er niet af volgens DNB omdat pensioenfondsen te weinig rendement maken (ongeveer 1%). Gepensioneerden komen hier dus in de problemen, omdat de huiseigenaar hun pensioenfonds wil matsen. Wie dit begrijpt mag het zeggen.

Bron: Volkskrant, 16 januari 2017.
Originele artikel lezen?
https://blendle.com/i/de-volkskrant/uit-de-huurwoning-geprijsd/bnl-vkn-20170116-7622990?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InRvbnZlcmxpbmQiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZrbi0yMDE3MDExNi03NjIyOTkwIn0%3D

 

 

  
Reageer op dit item