In de pensioendiscussie wordt het publiek misleid.

vrijdag 29 juli 2016
Thema's:  Blog

We schreven het op Loon voor Later al vaker: ons pensioenstelsel staat –anders dan sommige politieke partijen en media- doen geloven NIET op instorten. Integendeel: de pensioenreserve is nog nooit zo groot geweest. 

Genoeg geld
Pensioenfondsen maken in het algemeen redelijke rendementen. Er komt aan pensioenpremie ongeveer evenveel binnen als er aan pensioenuitkeringen uit gaat. Onze pensioenen zijn voor jarenlang veiliggesteld en zouden zelfs geïndexeerd kunnen worden. 

Politici en media slikken de negatieve framing voor zoete koek.
Er is maar één reden waarom het lijkt dat het kommer en kwel is: 1 januari 2015 heeft de overheid een kunstmatige rekenmethode ingevoerd waardoor het LIJKT alsof het pensioenstelsel op springen staat. Die negatieve framing wordt door de meeste politieke partijen en media klakkeloos overgenomen en beleidsmakers ontlenen er het argument aan om ingrijpende veranderingen in het pensioenstelsel te bepleiten. Toegegeven: Volkskrant en Telegraaf die tot voor kort de negatieve-framing door instanties als De Nederlandsche Bank klakkeloos overnamen, beginnen er achter te komen dat het verhaal van de overheid niet klopt.

Pensioen daalt, winst stijgt
Eigenlijk gaat het maar om één ding: de loonkosten voor werkgevers en de overheid verlagen. En dat lukt wonderwel. De loonkostenstijging voor werkgevers was nog nooit zo laag als vorig jaar en dat komt voor een groot deel door versobering van het pensioenstelsel.

Post Online: negativisme rond pensioenen is onnodig
De desinformatie rond de Nederlandse pensioenen mist zijn doel niet: het vertrouwen neemt af. ONZIN: vindt nu ook het online-nieuwsplatform The Post Online. Nederlandse gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden worden onterecht op het verkeerde been gezet. Er is geld zat.....
Wil je de uitvoerige beschouwing van The Post Online zelf lezen, ga dan naar: http://politiek.tpo.nl/column/de-grote-pensioenleugen-er-dreigen-helemaal-geen-tekorten/ 
Reageer op dit item