Kabinet strooit ouderen zand in de ogen

zaterdag 16 mei 2015
Thema's:  Blog

De koopkracht van ouderen is de afgelopen jaren op peil gebleven. Dat is de boodschap die het kabinet en zijn adviseurs communiceren. Maar voormalig staatssecretaris van financiën Martin van Rooijen ziet een heel andere trend. Het kabinet morrelt wel degelijk aan de inkomenspositie van ouderen en doet dat met belastingmaatregelen die exclusief de 65-plussers treffen: een onderwerp dat in de media geen aandacht krijgt. Aan die leeftijdsdiscriminatie moet een eind komen zegt hij in dit opinieartikel.

Fiscale discriminatie ouderen kan niet meer door blijven gaan

Martin van Rooijen

 

Ouderen hebben de afgelopen jaren een reeks maatregelen over zich heen zien komen, die hun financiële positie behoorlijk onder druk hebben gezet. De inkomens van veel ouderen slonken door fiscale maatregelen, strengere pensioenregels en een hogere eigen risico in de gezondheidszorg. In 2016 volgen weer twee belastingverhogingen, die uitsluitend de ouderen treffen. Dat is al vastgelegd in het Belastingplan 2015. 

Forse belastingverhoging
Dit keer gaat het om een verlaging van de ouderenkorting met € 83 en de afschaffing van de ouderentoeslag, waardoor de belasting met € 350 tot € 700 per jaar wordt verhoogd. Beide maatregelen zijn genomen om het  gat te dichten dat ontstond in de belastingopbrengst vanwege het afblazen van de voorgenomen algemene huishoudtoeslag.

Ouderenkorting
De ouderenkorting bestaat sinds 1994 en geldt voor mensen met een inkomen tot € 35.450. Om de nadelige effecten van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wul) te compenseren werd deze korting nog extra verhoogd in 2013. Die verhoging wordt volgens jaar  weer deels teniet gedaan. Het is typerend voor de manier waarop dit kabinet omspringt met de ouderen: ze krijgen een pijnstiller de nadelen van de Wul moet wegnemen en daarna wordt die pijnstiller stilletjes weer teruggenomen. 

Ouderentoeslag
De ouderentoeslag  werd in 2001 ingevoerd. Deze toeslag was een compensatie voor lage inkomens die werden geconfronteerd met de nieuw ingevoerde vermogensrendementsheffing. In 2016 wordt deze toeslag in één klap afgeschaft. Dit treft een kwetsbare groep ouderen die een inkomen hebben van minder dan € 13.900 en wat vermogen hebben vergaard voor de oude dag. Denk bij voorbeeld aan gepensioneerde kleine zelfstandigen. Het verlies van deze toeslag betekent voor hen een lastenverhoging van € 700. Dit is op zich al een forse aderlating, maar daar blijft het niet bij. Een bijeffect is dat men de huur- en zorgtoeslag gedeeltelijk of soms helemaal verliest en dat de eigen bijdrage voor zorgkosten wordt verhoogd met € 2.000 per persoon. Het totale effect van deze kabinetsmaatregel kan meer dan € 7.000 bedragen.

Volgen stap
Inmiddels dreigt alweer een volgende stap, die de koopkracht van ouderen ondermijnt. Het kabinet werkt aan een nieuw belastingplan. De Commissie Van Dijkhuizen, die zich op verzoek van de Tweede Kamer heeft gebogen over vereenvoudiging van het belastingstelsel, heeft voorgesteld dat mensen die een AOW-uitkering genieten premie moeten blijven betalen voor deze volksverzekering. Het is alsof je een levensverzekering het afgesloten en op het moment van uitkering blijft de verzekeraar premie heffen. Dat getuigt niet van veel realiteitszin en respect. 

Respect voor ouderen is de basis van elke cultuur, naast betrokkenheid van ouderen bij alle  jongere generaties. Het kabinet moet die unieke waarden niet op het spel zetten met ondoordacht beleid. Bij de inrichting van het nieuwe belastingplan zou er dan ook geen sprake mogen zijn van verdere stapeling van maatregelen die enkel ouderen treffen. 

Martin van Rooijen is oud-staatssecretaris van Financiën en voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)  
Reageer op dit item