KNVG en NVOG: laat de teugels vieren

dinsdag 20 september 2016
Thema's:  Blog

Deelnemers aan een pensioenfonds moeten er in de toekomst rekening mee houden, dat de uiteindelijke pensioenuitkering zal afhangen van de economische ontwikkeling.
Was die goed dan kan dit tot een hoger pensioen leiden dan na een serie economische tegenvallers.

Meer vrijheid
Als pensioendeelnemers bereid zijn een groter risico te nemen zouden pensioenfondsen daarvoor in de plaats meer vrijheid moeten hebben om samen met de deelnemers zelf te beslissen hoe ze beleggen. Ook de persoonlijke keuzevrijheid van de deelnemers moet groter worden.

SER-verkenning
Dat zeggen de KNVG (Koepel van  Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) in een reactie op de SER-verkenning “Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling”. In die verkenning geeft de Sociaal Economische Raad een visie hoe het Nederlandse pensioenstelsel hervormd zou kunnen worden.

Behoud van levensstandaard
KNVG en NVOG vinden, dat de pensioenen ook in de toekomst hoog genoeg moeten zijn om de levensstandaard die iemand tijdens zijn werkzame leven heeft opgebouwd ook na zijn pensionering te kunnen voortzetten.

KNVG en NVOG zijn van mening, dat:

  • deelname aan een pensioenvoorziening verplicht moet zijn
  • beleggingsrisico’s collectief gedeeld moeten worden
  • de solidariteit gehandhaafd moet worden
  • pensioenpremies kostendekkend moeten zijn
  • er geen geld van de ene naar de andere generatie mag vloeien.

Minder plichten
Het verplicht stellen van een risicovrije rente (de manier waarop pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen), waarvoor in de SER-verkenning wordt gekozen,  staat in de visie van KNVG en NVOG haaks op de wens om pensioenfondsen en deelnemers meer eigen verantwoordelijkheid te geven. 
Reageer op dit item