KNVG en NVOG steunen wetsvoorstel 50PLUS

dinsdag 13 maart 2018
Thema's:  Blog

De gepensioneerdenorganisaties KNVG en NVOG zien het wetsvoorstel van 50PLUS om tijdelijk een bodem te leggen in de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen, als een goede eerste stap op weg naar verbetering van de positie van mensen met een pensioen. In een brief aan de Tweede kamer vragen beide organisaties bij het kabinet aan te dringen op meer begrip voor de achtergebleven inkomenspositie van gepensioneerden met een aanvullend pensioen.

Koopkrachtverlies
Al 8 jaar wordt er gestudeerd op een nieuw pensioenstelsel en de discussie daarover lijkt geen stap verder te komen, aldus de brief. Intussen blijft indexering van de pensioenen uit en hebben veel mensen met een aanvullend pensioen al zo’n 15% aan koopkracht ingeleverd. Nu werkenden profiteren van de aantrekkende economie is het tijd ook te denken aan de positie van gepensioneerden. Het wetsvoorstel van 50PLUS is een bescheiden stap in de goede richting.

Pensioenregels zijn niet realistisch
De manier waarop pensioenfondsen nu hun verplichtingen moeten berekenen is niet realistisch vinden KNVG en NVOG. De marktrente van minder dan 2% is leidend. Als de marktrente laag is zijn pensioenfondsen verplicht veel geld op te potten, omdat de angst bestaat dat ze anders hun toekomstige verplichtingen niet na kunnen komen. Bij een lage rekenrente is de waarde van de vermogens laag ten opzichte van de verplichtingen, althans op papier. Het is een theoretisch rekenmodel.  In feite maken pensioenfondsen veel hogere rendementen. Er is meer dan genoeg geld in kas om de pensioenen te verhogen en alle toekomstige verplichtingen na te komen. In hun brief vragen de voorzitters van KNVG Joep Schouten en Jaap van der Spek van de NVOG om deze realiteit onder ogen te zien.

Meer informatie? Ga naar: www.knvg.nl 
Reageer op dit item