KNVG: Staatssecretaris (PVDA) te somber over hogere rekenrente

dinsdag 7 maart 2017
Thema's:  Blog

De ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG zijn het niet eens met de argumentatie van staatssecretaris Klijnsma waarom de rekenrente niet naar 2% of 4% verhoogd zou kunnen worden. Ze hebben de staatssecretaris daarover deze week een brief geschreven.

Indexering
De rekenrente is de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken om te berekenen of ze kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen. Die rekenrente is door een aantal omstandigheden op dit moment historisch laag, waardoor pensioenen niet verhoogd kunnen worden. Als hij –al dan niet tijdelijk- zou worden verhoogd zou het voor de pensioenfondsen mogelijk zijn om de pensioenuitkeringen te indexeren.

CPB is selectief
In een antwoord op Kamervragen wijst Klijnsma verhoging van de rekenrente af, omdat het Centraal Planbureau heeft berekend dat dit ten koste van de pensioenen van jongeren zou kunnen gaan. De ouderenorganisaties wijzen erop, dat het CPB uitgaat van een veel te somber scenario. Ze vragen zich af waarom dit zo is. Zou het CPB niet werken met cijfers van 2014, maar met meer actuele gegegevens dan zouden de berekeningen een andere, meer gunstige uitkomst opleveren.

Framing
De ouderenorganisaties vinden dat de staatssecretaris haar afwijzing onvoldoende onderbouwt. Het Nederlandse pensioenstelsel is een solidair stelsel: soms vindt er vermogensaanwas plaats in het voordeel van ouderen, soms in het voordeel van jongeren. Het wil niet zeggen, dat jongeren per definitie worden benadeeld, zoals de staatssecretaris nu voorstelt. . Als mevrouw Klijnsma desalniettemin de suggestie wekt dat jongeren onevenredig worden benadeeld kan dat gezien worden als “framing”, zeggen ze. Framing is in de communicatie een term die gebruikt wordt als er om strategische of politieke redenen een gekleurd beeld wordt geschetst van bepaalde feiten. 07-03-2017 22:25

Klopt helemaal niet,Laat ze eerst maar eens beginnen de aanvulling aow te herstellen!50%.

07-03-2017 19:18

De houdbaarheid van Klijnsma loopt ten einde

 
Reageer op dit item