Loon voor Later kieswijzer

vrijdag 10 maart 2017
Thema's:  Blog

Verantwoording Kieswijzer.
In de Kieswijzer beoordelen we de partijstandpunten, gezien vanuit de ogen van de KNVG, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. Deze organisatie is wel voor aanpassingen van het pensioenstelsel, als dat nodig zou zijn, maar wil een aantal uitgangspunten overeind houden: een gegarandeerde uitkering aan het eind van de rit, gezamenlijk delen van risico’s (solidariteit), collectief beleggen, indexering (aanpassen aan de prijsstijgingen). Het pensioen moet in de visie van de KNVG een zodanige omvang hebben dat gepensioneerden het leven kunnen voortzetten, dat ze gewend waren te leven. Daarbij hoort ook dat tijdens het werkzame leven een kostendekkende pensioenpremie wordt betaald door werknemer en werkgever. De KNVG vindt dat pensioenen ondergebracht moeten worden bij organisaties die niet het oogmerk hebben om hiermee winst te maken voor aandeelhouders. Alle opbrengsten moeten ten goede komen van de deelnemers.

Klik op een logo voor de verklaring van de groene of rode duim.

 
 
 
 
 
 

 03-03-2017 12:52

zeer goed overzicht

07-02-2017 20:25

Nuttig deze kieswijzer zo word duidelijk welke partijen wel voor een goed pensioen voor de ouderen zijn

 
Reageer op dit item