Martin van Rooijen (KNVG): “Schande dat gepensioneerden niet profiteren van belastingverlaging”

dinsdag 23 juni 2015
Thema's:  Blog

Amsterdam - “Een vorm van discriminatie en een nationale schande”. Met die felle bewoordingen keert voorzitter Martin van Rooijen van de gepensioneerdenorganisatie KNVG zich tegen de belastingvoorstellen van het kabinet. Die plannen bevoordelen de “werkenden” en leggen de rekening bij gepensioneerden. Nooit eerder kwam het voor dat belastingmaatregelen gekoppeld werden aan specifieke groepen in plaats van aan de hoogte van inkomens. “Het passeren van gepensioneerden bij de  belastingverlagingen is een vorm van discriminatie”, zei hij.

Korte termijnmaatregelen

Martin van Rooijen deed zijn uitspraak op het symposium van de KNVG over de toekomst van het pensioenstelsel. Die bijeenkomst werd gehouden in het auditorium van De Nederlandsche Bank in Amsterdam, “het hol van de leeuw” als het gaat om de pensioendiscussie. Ook over het verloop van dat debat maakt de KNVG-voorzitter zich zorgen.  Er is een sterke beweging in Nederland om het huidige pensioenstelsel te ontmantelen, zonder dat daarvoor naar zijn opvatting de absolute noodzaak is bewezen. Het kabinet verliest zich in een serie aan korte termijn maatregelen waar “we in de toekomst spijt van zullen hebben”, voorspelt van Rooijen. Die maatregelen leiden tot de sloop van een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Zie ook deze vidoeboodschap.

Stoppen met huidige pensioenfondsen

Op het symposium sprak ook Frank Elderson,  directeur van De Nederlandsche Bank.

Hij noemde het sluiten van bestaande pensioenfondsen en ondertussen het oprichten van een nieuw pensioenstelsel als mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Een andere mogelijkheid die Elderson ziet: direct overgaan naar een nieuw stelsel en de overschotten en tekorten van de fondsen toekennen aan de individuele deelnemers.

Onevenwichtig beleid

Op het symposium van de KNVG bleek hoe uiteenlopend de opvattingen zijn met betrekking tot de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Dat er iets moet veranderen: daarover bestaat brede overeenstemming. Maar hoe ingrijpend die verandering moet zijn: daarover lopen de meningen ver uiteen. Weliswaar wordt voortdurend de alarmklok geluid over de houdbaarheid van het huidige systeem, maar daarin zit ook een behoorlijke vorm van overdrijving vonden sommige sprekers. De overheid creëert zelf problemen door de pensioenfondsen te binden aan een veel te ingewikkelde regelgeving, zo vond Corien Wortmann van het ABP, een fonds dat er slechter voorstaat dan striktgenomen nodig zou zijn als niet de overheid in de negentiger jaren zelf zo’n 30 miljard aan het ABP had onttrokken. Wortmann voelde er niet voor om daarover “oude koeien uit de sloot te halen”. Maar DNB-directeur Elderson vond dat achteraf gesproken kan worden van “onevenwichtig beleid”.

Hoe ziet de toekomst eruit? Niemand weet het

Sprekers op het KNVG-symposium waren voorts Gijs van Dijk, lid dagelijks bestuur van de FNV en Hedda Renooij, pensioenadviseur bij de werkgeversvereniging AWVN.

Het pensioen wordt door werkgevers steeds minder gezien als arbeidsvoorwaarde en meer en meer als kostenpost, zei ze. Opmerkelijk was dat geen van de sprekers ten aanzien van een nieuw pensioenstelsel een helder toekomstbeeld wilden schetsen. Volgens Gijs van Dijk zal een gewijzigd pensioensysteem moeten garanderen dat de deelnemers hun leefwijze kunnen continueren, ook als ze gestopt zijn met werken. Maar de vraag of daarbij een uitkering hoort van 50,60, 70 of 80 procent van het laatsverdiende loon bleef door alle sprekers onbeantwoord.

Ook jongeren gedupeerd

KNVG-voorzitter Van Rooijen voorspelde een somber toekomstbeeld. Niet alleen gepensioneerden, maar ook werkenden vanaf 45 jaar krijgen de komende jaren te maken met een koopkrachtdaling van hun pensioen. “Door de onlangs ingevoerde strengere eisen aan de buffers van de pensioenfondsen zullen ook de in opbouw zijnde pensioenen de komende 10 tot 15 jaar niet geÏndexeerd kunnen worden. De meeste werkenden hebben nog niet in de gaten dat de koopkracht van hun toekomstige pensioen stap voor stap worden afgebroken”. 
Reageer op dit item