Meerderheid politieke partijen wil de pensioenen aftoppen

vrijdag 10 maart 2017
Thema's:  Blog

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zijn vaak slechts vage plannen opgenomen over de toekomst van de (aanvullende) pensioenen. Uit een doorrekening van het Centraal Planbureau blijkt dat het merendeel van de partijen voor verdere aftopping van de pensioenopbouw is, zo schrijft CMHF, een onafhankelijke koepel van 43 beroepsverenigingen uit 8 sectoren (57.000 leden).

Pensioenen geen thema bij de verkiezingen….
Het is opmerkelijk dat dit thema van de aftopping in de verkiezingsstrijd geen rol speelt. 
De pensioenopbouw is sinds 2015 maximaal 100.000 euro. Volgens CMHF wil dus een meerderheid van de politieke partijen, dat dit wordt teruggebracht tot 70.000 euro of minder. Wordt dit werkelijkheid dan zal in de toekomst over de pensioenopbouw boven de 70.000 euro belasting betaald moeten worden.

Partij standpunten
Dit zijn de standpunten van de verschillende politieke partijen, zoals CMHF die ontdekte:

  • PvdA en Groen Links leggen de toekomstige grens bij 74.000 euro.
  • CU en SGP leggen de grens bij 55.500 euro.
  • D66 legt de grens bij 53.705 euro.
  • De SP sleutelt niet aan de aftoppingsgrens, maar aan de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremie door deze maximaal op 40,4% te stellen (2017_ vanaf 67.072, 52%).
  • Het CDA heeft het niet over een maximum in pensioenopbouw of premieaftrek.
  • De VVD evenmin: deze partij wil naar individuele pensioenpotten.
  • Van de PVV is alleen bekend dat deze partij de AOW-leeftijd op 65 jaar wil brengen en de aanvullende pensioenen wel wil indexeren.
  • 50PLUS wil de AOW-leeftijd op 65 jaar en is voorstander van het indexeren van de pensioenen. 


10-03-2017 15:51

Dit bericht klopt niet. D66 beperkt de fiscale ruimte niet. Pensioenopbouw boven een bepaald bedrag wordt vrijwillig. Maar tussen de huidige grens en dat bedrag blijft de fiscale aftrek gewoon bestaan. Het zou Loon voor Later sieren als er werd gerectificeerd.

 
Reageer op dit item