Meningen over pensioenakkoord zijn verdeeld

vrijdag 1 juni 2018
Thema's:  Blog

Deze week lekte uit, dat werkgevers en vakbeweging bijna een akkoord hebben bereikt over de hervorming van het pensioenstelsel. De onderhandelaars geven aan, dat ze niets voelen voor het invoeren van zogenaamde persoonlijke pensioenpotjes, maar ook wordt het uitzicht op een gegarandeerd pensioen losgelaten. De toekomstige pensioenuitkering wordt afhankelijk van het rendement dat op de ingelegde premie wordt gemaakt en dit rendement wordt weer bepaald door de economische ontwikkelingen. Vallen die mee, dan een beter pensioen. Vallen ze tegen, dan minder pensioen.

Felle reacties
Elke mogelijke wijziging in het pensioenstelsel, roept felle reacties op en dat geldt ook voor dit concept-akkoord. In het opiniepanel van De Telegraaf spreken de lezers van deze krant zich vandaag (1 juni 2018) uit over de plannen.  Het is géén representatieve steekproef, maar een globale indicatie hoe de plannen bij de lezers van deze krant vallen.

Nadelig voor de ouderen
“Er wordt altijd gezeurd, dat jongeren er bekaaid vanaf komen in het huidige stelsel, maar de generatie die geboren is tussen 1950 en 1960 komt er het meest bekaaid vanaf. Ze hebben meebetaald aan de vut  én moeten ook nog eens langer doorwerken”, noteert De Telegraaf als mening.

Goed nieuws
Dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat, wordt gezien als goed nieuws.
De vraag is overigens of de politiek hiermee akkoord gaat, omdat daardoor een forse rekening bij het kabinet komt te liggen.
Positief zijn de panelleden ook over het feit, dat deelname van zzp-ers aan een pensioenfonds verplicht wordt.

Meer vrijheid
Dat de onderhandelaars afzien van het invoeren van persoonlijke pensioenpotten, wordt verschillend beoordeeld. De Telegraaflezers zouden meer individuele vrijheid willen, een flexibel pensioen en meer inspraak bij beleggingen. Verder wordt voorgesteld om jongeren meer te laten betalen, zodat ze zelf een financiële buffer kunnen opbouwen.
Steun is er ook voor het idee van vroegpensioenregelingen voor werknemers met zware beroepen.

Zorg
Dat de hoogte van het pensioen straks afhankelijk is van de beleggingsresultaten is voor veel panelleden een onderwerp van zorg.
Volgens De Telegraaf vindt “een piepkleine meerderheid” het huidige stelsel niet goed.

Verdeelde reacties in de pensioenwereld
Pensioendeskundigen reageren verschillend op de plannen, zoals die er nu liggen. Er komt door het uitstel van het verhogen van de AOW-leeftijd een behoorlijke rekening bij de overheid te liggen. Het zal dus voor minister Koolmees moeilijk zijn om deze plannen te accepteren, zo wordt verondersteld. Daarnaast hebben de Kroonleden van de SER hun mening nog niet gegeven. Verschillende deskundigen vinden dat deze hervorming niet ver genoeg gaat, andere deskundigen zien niet zo de noodzaak van een vergaande hervorming van het pensioenstelsel. Er mag dan nu een concept-akkoord zijn, maar nog lang niet alle neuzen staan in dezelfde richting.

  
Reageer op dit item