Minister Koolmees sombert: pensioenfondsen moeten misschien korten

vrijdag 29 juni 2018
Thema's:  Blog

In 2017 zijn 20 pensioenfondsen volledig hersteld. Het aantal fondsen met een herstelplan is daarom in 2018 afgenomen tot 157.
Dit zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de vaste commissie van SZW naar aanleiding van een artikel in NRC Next onder de kop “Bij 10 miljoen pensioenen dreigt korting”.

Goed rendement
De fondsen waar het ministerie naar verwijst hebben de in de herstelplannen genoemde rendementen in 2017 ruimschoots behaald, dit in tegenstelling tot 2015 en 2016. 

Marktrente werkte mee
Ook de ontwikkeling van de marktrente leverde in 2017 een positieve bijdrage aan het herstel. De demping van pensioenpremies droeg in 2017, net als in eerdere jaren, negatief bij aan het herstel. In gewoon Nederlands: veel pensioenfondsen brengen te weinig pensioenpremie in rekening.

Grote pensioenfondsen doen het slecht
In 2017 was de gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen met een herstelplan 107%. De financiële positie van de fondsen loopt volgens het ministerie sterk uiteen. Met name de grote bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder ABP, PFZW, PMT en PME hadden in 2017 een beleidsdekkingsgraad onder het minimaal vereiste niveau.

Kans op korten
Als de beleidsdekkingsgraad van deze fondsen in 2019 op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar, moeten ze in 2020 op basis van de nu geldende regels onvoorwaardelijk korten, aldus de minister. Deze kortingen mogen wel over 10 jaar worden gespreid. Minister Koolmees baseert zich op cijfers van toezichthouder De Nederlandsche Bank en op de nu bestaande pensioenregels, die onder stevige kritiek staan.24-06-2018 11:24

Laat hem eens met steekhoudende argumenten aankomen. Kretologie schiet niemand iets mee op. Het verbloemen van de realiteit ook niet.

 
Reageer op dit item