Minister ziet niets in pensioen-akkoord

vrijdag 29 juni 2018
Thema's:  Blog

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil niet tornen aan de veel bekritiseerde rekenrente, waarmee nu de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt vastgesteld. In het concept-pensioenakkoord, dat ze onlangs bereikten, stellen werknemers en werkgevers deze rekensystematiek wèl ter discussie. Koolmees lijkt niet te vermurwen, ook niet in ruil voor de bereidheid van de sociale partners om in de toekomst af te zien van een gegarandeerd pensioen.

Niet uitgeven wat je niet hebt
Als argument voor het handhaven van de huidige rekenrente-systematiek noemt hij, dat toekomstig rendement niet mag worden uitgedeeld, voordat het behaald is.

Strenger dan DNB
Minister Koolmees neemt hiermee een strenger standpunt in dan toezichthouder DNB. Die liet bij monde van directeur Gisella van Vollenhoven eerder dit jaar weten, dat bij een pensioencontract met minder zekerheden een andere, hogere rekenrente denkbaar is. 

Tegenvaller
Het standpunt van de minister is een stevige streep door de rekening van werkgeversorganisaties en de vakbeweging.

Geen verlaging AOW-leeftijd
De minister voelt evenmin voor een aanpassing van de AOW-leeftijd voor zware beroepen. Ook regeringspartijen D66 en VVD toonden zich woensdag (20 juni 2018) in de tweede kamer kritisch over het uitgelekte concept-akkoord.
Ze staan erop, dat de SER binnenkort met een advies komt over de pensioenhervorming.29-06-2018 21:06

De overheid deelt zichzelf wel dit toekomstig rendement uit door bij de berekening van de premie van een hogere rekenrente uit te gaan dan bij de berekening van de pensioenen.

 
Reageer op dit item