Mogelijk extra pensioenkortingen door Europees beleid.

maandag 29 februari 2016
Thema's:  Blog

Er zijn Europese voorstellen in voorbereiding, die –als ze doorgaan- tot consequentie hebben dat Nederlandse pensioenfondsen nog meer zullen moeten korten.

Nog strengere regels
Volgens deze plannen stelt Europa hogere eisen aan de dekkingsgraad van pensioenfondsen dan de Nederlandse overheid.  Die dekkingsgraad moet in de visie van een commissie van het Europees parlement,  altijd 100% zijn. Waar in Nederland pensioenfondsen tijdelijk onder de gewenste dekkingsgraad mogen zakken, als ze maar beloven hun zaken binnen tien jaar weer op orde te hebben, neigt Europa er dus toe om een strenger pensioenbeleid te gaan voeren.

Nederland in de gevarenzone
Als de voorstellen doorgaan zou dit, gelet op de huidige dekkingsgraad, voor vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen grote gevolgen hebben.
 
Komende maanden wordt beslist
Vorige maand ging een commissie van het Europees Parlement akkoord met de nieuwe Europese pensioenrichtlijn. Komende weken moet daarover beslist worden door het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad. Het is de bedoeling dat er in juni van dit jaar een definitief voorstel ligt, waarover de Europese Raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken dan een definitief besluit moet nemen.

Korting op korting
Mochten de voorstellen aangenomen worden dan betekent dat een extra tegenvaller voor Nederlandse pensioengerechtigden. Ze moeten volgend jaar al rekenen op een mogelijke korting op hun pensioen. Door dit Europese beleid zou die korting dus nog hoger kunnen uitvallen dan nu al gevreesd wordt.

Bron: https://www.syntrusachmea.nl/Pensioenbeheer/Markt_en_opinie/Nieuws/Voorstel-Europees-parlement-betekent-sneller-verlagen-van-pensioenen.aspx29-06-2016 22:03

en niemand komt in actie... Allemaal lam

25-06-2016 09:29

het wordt tijd dat ze van ONS spaargeld afblijven die nazi's denken dat alles maar kunnen doen waar ze Hitler hebben gestopt gaat Brussel lachende mee verder moet we nu de Russen vragen slechter als die gasten uit Brussel kan het niet

 
Reageer op dit item