Nederlanders willen geen wilde pensioenhervormingen, wel vrijheid van keuze

vrijdag 29 juli 2016
Thema's:  Blog

Uit onderzoek blijkt: 
Nederlanders willen geen wilde pensioenhervormingen, wel vrijheid van keuze
De Pensioenfederatie heeft aan1600 Nederlanders gevraagd hoe ze aankijken tegen het huidige pensioenstelsel. Hebben ze vertrouwen in de toekomst? Waar zitten hun eventuele zorgen? Hebben (toekomstig) gepensioneerden behoefte aan meer keuzevrijheid, zoals door steeds meer beleidsmakers wordt bepleit?

Dit zijn de belangrijkste conclusies:

  1. Er is een laag vertrouwen in het pensioenstelsel. Dit is slechts ten dele toe te schrijven aan het pensioenstelsel zelf, maar meer en vooral aan gebrek aan kennis over het pensioenstelsel
  2. Meer vrijheid om zelf te kunnen kiezen betekent niet automatisch meer vertrouwen
  3. Meer keuzevrijheid wordt vooral bepleit door de groep werknemers die het minst goed zijn uitgerust om van die vrijheid gebruik te kunnen maken.
  4. Kunnen kiezen voor wel of geen garantie is het belangrijkste onderdeel van een ideale pensioenregeling
  5. Solidariteit is belangrijk

Dit zijn de belangrijkste uitslagen:

Laag vertrouwen
75% Van de werknemers die pensioen opbouwen hebben een matig tot laag vertrouwen in het huidige pensioenstelsel. Maar een groot deel van de ondervraagden kan niet met argumenten onderbouwen waarom dat zo is.

Bang dat geld verdampt
Van de ondervraagden met een matig of laag vertrouwen is 22% bang, dat hun pensioenrechten zullen verdampen. 2 tot 4 Procent schrijft het gebrekkige vertrouwen toe aan foute beleggingen en de rentestand.

Geen vertrouwen in politici
Voor 70% van de ondervraagden wordt het gevoel bepaald door onzekerheid over maatschappelijke ontwikkelingen en 59% heeft zorgen over de daadkracht van de politiek. 69% Van de ondervraagden is van mening dat de financiële sector het eigen belang laat prevaleren boven het belang van de consument.

Vertrouwen in eigen pensioenfonds
Mensen die pensioen opbouwen bij een ondernemings- of een beroepspensioenfonds hebben meer vertrouwen in het pensioenstelsel dan mensen die dat doen bij een bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar. Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds is hoger dan in het pensioenstelsel in het algemeen. Er bestaan ook veel misverstanden over het pensioen, zo blijkt uit het onderzoek.

Nederlanders zijn slecht geïnformeerd
Het pensioenstelsel is in de beleving van de werknemers een omslagstelsel.
Zo denkt 79% dat met de nu ingelegde pensioenpremie, de pensioenuitkering van de huidige gepensioneerden wordt betaald. Een kwart meent te weten dat de pensioenpremie die ze betalen voor hen apart wordt gezet. Deze misvatting kan volgens de Pensioenfederatie verklaren waarom er in de huidige economie en in een tijd van vergrijzing en ontgroening angst is dat de pensioenrechten verdampen en er later geen pensioen meer is. Werknemers die in de waan verkeren van een omslagstelsel (hetgeen dus niet juist is/LvL) hebben minder vertrouwen in het pensioenstelsel zowel als in hun eigen pensioenfonds.

Meer kennis, meer vertrouwen
Mensen met meer kennis over pensioenen en mensen met een hogere opleiding hebben ook veel meer vertrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over pensioenen langzaam toeneemt.

Wat doen gepensioneerden met meer keuzevrijheid?
Wanneer er meer vrijheid zou zijn om zelf keuzes te maken dan zou 31% van de ondervraagden zelf willen kiezen voor een bepaalde mate van garantie van de pensioenuitkering.

  • ?50% Van de mensen die een grotere vrijheid willen, kiezen voor een gegarandeerde uitkering van 50% van het salaris.
  • 50% Kiest voor een pensioenuitkering die naar verwachting op 70% van het salaris uitkomt, maar zonder garantie
  • 19% Zou zelf voor een pensioenfonds willen kiezen.

Solidariteit
Een ruime meerderheid van de ondervraagden kiest voor solidariteit, dus een stelsel waarbij een aantal risico’s samen wordt gedeeld: 87% wil pech en geluk delen, 88% wil het langleven-risico delen, 72% kiest voor collectiviteit boven individualiteit.

Weinig animo om over te stappen
In het onderzoek is de ondervraagden ook een hypothetische keuze voorgelegd tussen twee soorten pensioenregelingen. De ene regeling lijkt op wat we nu hebben, de tweede regeling biedt meer keuzevrijheid maar ook meer risico. Voor slechts 25% van de ondervraagden is dit reden om over te stappen. Ook al zou er meer keuzevrijheid zijn, uit de analyse blijkt dat ouderen en laagopgeleiden minder bereid zijn om over te stappen. Een grotere keuzevrijheid zou niet leiden tot herstel van vertrouwen in het pensioenstelsel, zo concluderen de onderzoekers. Meer kennis over pensioenstelsel zou wel kunnen bijdrage tot herstel van vertrouwen.

N.B. Het onderzoek werd uitgevoerd door Motivaction
 

Commentaar Loon voor Later:
Al vaker hebben we geconstateerd, dat er veel mist wordt veroorzaakt rond het Nederlandse pensioenstelsel. Er wordt druk gediscussieerd over de toekomst, maar vaak op basis van halve waarheden en hele leugens.
Dat leidt bij gepensioneerden en werknemers tot veel onduidelijkheid en die onduidelijkheid ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel.
Beschikt men over de feiten, dan is er sprake van veel groter optimisme en meer vertrouwen in de toekomst.
Opmerkelijk is ook, dat een grote meerderheid van de ondervraagden kiest voor behoud van solidariteit. Dat men wel een bepaalde vrijheid van keuze wilt en dat die vrijheid vooral wordt bepleit daar waar het gaat om de mogelijkheid om zelf te bepalen welk risico men wilt nemen m.b.t. de einduitkering. Overigens zal een grotere keuzevrijheid bij de huidige generatie niet leiden tot een wild overstap-gedrag. De belangrijkste conclusie is dan ook, dat de meeste Nederlanders niet zitten te wachten op de wilde hervormingsplannen die sommige belanghebbende partijen met het pensioenstelsel hebben. 
Reageer op dit item