Nederlandsche Bank won het van Delta Lloyd.

donderdag 20 augustus 2015
Thema's:  Blog

Betalen gepensioneerden de rekening?
De verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd heeft het gevecht met De Nederlandsche Bank om meer vrijheid van handelen als het gaat om het beleggen van pensioengeld verloren. De onderneming moet zich ook van de rechter houden aan de regels van het spel. 
Omdat Delta Lloyd dat niet deed kreeg de onderneming een boete opgelegd van 22 miljoen euro. 
Is de manier waarop DNB de leiding van Delta Lloyd via de rechter terug het hok injoeg, of liever gezegd het bedrijf uitjoeg, een voorbeeld van intimiderend gedrag, zoals fraudebestrijder Pieter Lakeman dat kortgeleden aan de orde stelde?

Subtiele chantage
Pieter Lakeman onthulde, dat De Nederlandsche Bank, bestuurders  van pensioenfondsen die kritische kanttekeningen plaatsen bij het beleid van de bank subtiel “wegsaneert”. Hij noemde het zelfs chantage. Doet een bestuurder van een pensioenfonds niet wat DNB wil, dan komt er een onderzoek naar de vraag of hij “capabel” is en dat leidt vrijwel altijd tot zo’n grote reputatieschade dat de bestuurder daarna niet meer kan functioneren. Zo organiseert De Nederlandsche Bank zijn eigen gelijk.

Regels passen niet in deze tijd
Lakeman zette bovendien vraagtekens bij de manier waarop De Nederlandsche Bank pensioenfondsen dwingt om te beleggen in staatsobligaties. Via staatsobligaties (een lening aan de overheid) financieren regeringen hun tekort op de begroting. De rente op staatsobligaties is op dit moment historisch laag. Een pensioenfonds dat wordt gedwongen om staatsobligaties te kopen zal in de toekomst (als de rente weer gaat stijgen en die staatsobligaties weer verkocht worden)) volgens Lakeman een groot verlies lijden. En bovendien rijzen er vragen: is het wel zuiver om de grote staatsschuld te financieren uit de spaarpot van gepensioneerden en daar dan nauwelijks enige rente tegenover te stellen, met een niet bestaande zekerheid als enig argument (zie Griekenland)?

Omstandigheden zijn niet normaal
Lakeman bracht ook een nuancering aan: onder normale omstandigheden zou dit beleid van DNB “verstandig” beleid zijn. Zo worden pensioenfondsen immers gestimuleerd om tegenover hun toekomstige verplichtingen inkomsten te stellen, die over een lange periode gegarandeerd zijn. Zekerheid is dan belangrijker dan het binnenhalen van de allerhoogste rente. Maar de omstandigheden zijn niet normaal. De opbrengst uit staatsobligaties is abnormaal laag, dus zouden de eigenaren van die spaarpot (werkgevers en werknemers) een grotere vrijheid moeten hebben om iets risicovoller te beleggen en zo mogelijk een beter resultaat te boeken voor de gepensioneerden.

Wildwest
“Cowboy”-verhalen zou je kunnen denken bij de beschuldiging van Lakeman dat De Nederlandsche Bank intimiderende methodes gebruikt om zijn doel te bereiken. 
En klopt het wel, dat beleggingsregels nadelig zijn voor huidige en toekomstige gepensioneerden?

Delta Lloyd bewijst het gelijk van Lakeman
Voor een antwoord op die vraag kijken we naar Delta Lloyd. Een grote verzekeringsmaatschappij, die het tijdens de kredietcrisis moeilijk had, maar zijn eigen problemen oploste. De verzekering hoefde niet aan te kloppen voor overheidshulp. Goed beleid, zou je zeggen.

Het bestuur van Delta Lloyd probeerde bij De Nederlandsche Bank dan ook meer beleidsvrijheid los te peuteren in de verwachting dat men zo een grotere opbrengst kon realiseren voor zijn klanten. Maar De Nederlandsche Bank pakte de bestuurders keihard aan en kreeg daarin van de rechter gelijk. Niet vanwege het bewezen gelijk op zich , maar omdat De Nederlandsche Bank zich beroept op de wet: zo hebben politici het immers bepaald, hetgeen niet wil zeggen dat het onder de gegeven omstandigheden ook de juiste regels zijn. Delta Lloyd kreeg van DNB een boete van 22 miljoen, omdat de verzekeraar zich niet aan de regels heeft gehouden.

Hoe zit het nu met de cijfers?
Resultaat: de top van Delta Lloyd heeft na de reprimande van De Nederlandsche Bank de biezen gepakt. En hoe zit het met de financiële resultaten van Delta Lloyd nu ze zich keurig aan de voorschriften van DNB houden? Daar waar de verzekeringsmaatschappij vrijheid van handelen heeft zijn de cijfers goed. Daar waar de onderneming zich gedwongen aan de regels van De Nederlandsche Bank moest houden werden de opbrengsten minder..

(zie http://www.deltalloyd.com/nl/newsroom/nieuws/delta-lloyd-sterk-commercieel-en-operationeel-resultaat-solvabiliteit-negatief-beinvloed-door-marktbewegingen-ip1944821/)

Bron foto: NRC.nl 
Reageer op dit item