Niemand begrijpt het beleid van Rutte III

Thema's:  Blog

Is het Centraal Planbureau een “onafhankelijke” rekenmeester of een verlengstuk van de marketingmachine van Mark Rutte? Vaker schreven we op Loon voor Later, dat het CPB de pr-organisatie is van zittende kabinetten. Voor gepensioneerden is dat een relevante vaststelling, omdat het CPB zich regelmatig in opiniërende zin begeeft in de discussie over de koopkracht van ouderen. De rekenmeesters hebben een simpel ouderenbeeld: gepensioneerden moeten niet zeuren over hun koopkracht. Ze hebben het nog nooit zo goed gehad!

Theorie staat ver van praktijk
Vanaf het moment dat we vaststelden dat het CPB niet neutraal in de discussie staat, zijn we ‘s lands rekenmeesters wat nauwkeuriger gaan volgen. Ze zijn de kunstenaars van de statistische gemiddelden. Zoals u weet, kun je met gemiddelden bewijzen wat je wilt en dat leidt dan meteen ook tot de conclusie dat CPB-redeneringen met de leefwereld zoals we hem ervaren niet zoveel van doen hebben.
Daarnaast buitelen ‘s lands rekenmeesters over elkaar heen met prognoses, herziene prognoses en door nieuwe beleidsvoornemens ingehaalde prognoses. Dat is een reden om sowieso niet overdreven veel waarde te hechten aan de voorspellingen van het CPB, omdat ze meestal achterhaald zijn, voordat ze gerealiseerd konden worden.

Zelfs economen begrijpen het niet
Opnieuw zorgt het Centraal Planbureau voor verwarring. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van de belastingplannen van Rutte III? Economen breken er zich sinds het regeerakkoord het hoofd over. Rutte III lijkt de burger tegemoet te komen, maar in werkelijkheid zijn bv de belastingvoordelen die worden voorgespiegeld een sigaar uit eigen doos. En dat staat nog los van het feit, dat de effecten van het aangekondigde beleid nauwelijks op hun waarde zijn te schatten, omdat Rutte III nu al uitblinkt in het creëren van mathematische mist rond het aankomende regeringsbeleid. 

Rekensommen van CPB zijn niet te volgen
Econoom Bas Jacobs beschrijft voor De Correspondent, dat het hem veel studie kostte om de rekentrucs van het nieuwe kabinet te doorgronden. 
Jacobs hekelt in zijn artikel het gebrek aan transparantie van het CPB, dat ons burgers toch op een begrijpelijke manier zou moeten meenemen in de positieve of negatieve effecten van het komende kabinetsbeleid. Het CPB marchandeert weliswaar niet met de belastingverschuivingen, waar Rutte III in uitblinkt, “maar heeft e.e.a. opgeschreven in een onnavolgbaar beleidsjargon, dat ook voor een hoogleraar economie nauwelijks meer te volgen is. Laat staan voor gewone mensen”. Regel voor regel spitte Jacobs het regeerakkoord door. “Het duurde meer dan een uur om de goocheltruc van Rutte III te doorgronden”. 

Wij begrijpen het ook niet
Graag zouden we hier op Loon voor Later het geheim van de smid willen onthullen, maar het traject is zo ingewikkeld, dat we er niet aan beginnen. “Als een commercieel aanbod te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal ook”, luidt een gezegde als het gaat om bijvoorbeeld de bank- en verzekeringswereld. Sinds de crisis van 2008 geldt ook het adagium: “Als je een product niet begrijpt, dan klopt het meestal niet”. Die woorden lijken zeer van toepassing op het aanstaande beleid van het nu aantredende kabinet: veel beloftes, verstopt in ingewikkelde redeneringen, die zelfs voor economen onnavolgbaar zijn. In gewoon Nederlands komt het dan hoogstwaarschijnlijk hier op neer: het grote bedrijfsleven gaat erop vooruit, de gemiddelde burger zal in werkelijkheid weinig merken van de fabelachtige economische groei en de gepensioneerden met een aanvullend pensioen leveren in. Business as usual. Mocht u denken dat we er naast zitten, voel u dan vrij om ons hier op deze site tegen te spreken.

Artikel van Bas Jacobs lezen? Klik hier. 
Reageer op dit item