Nood onder 55-plussers is groot

vrijdag 19 januari 2018
Thema's:  Blog

Veel 55-plussers hebben de crisis nauwelijks overleefd. Ze zijn hun werk kwijtgeraakt en moeten de tijd tot hun pensioen uitzitten met een (bijstands)uitkering. In geen enkele leeftijdsgroep is het aantal lage inkomens en daarmee de armoede zo groot als onder deze groep. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grootste klappen
De grootste klappen vallen in de de groep tussen de 63 en 65 jaar. In 2016 had van de 63-jarigen 1 op de 9 een laag inkomen (1030 euro netto per maand, inclusief zorgtoeslag en exclusief huurtoeslag).
Vanaf 67-jaar gaat het vaak weer beter, dank zij de AOW en een aanvullend pensioen. Van de 67-plussers heeft iets meer dan 2% een laag inkomen.

Armoede 
Armoede komt ook in andere leeftijdsgroepen voor. In 2016 moest 8,2% van de Nederlandse gezinnen rondkomen van een laag inkomen. Uit de cijfers blijkt dat ondanks het economisch herstel het aantal mensen onder de armoedegrens stijgt.

Meer weten? Ga naar: www.volkskrant.nl  
Reageer op dit item