Oud eet het pensioen op van jong: het klopt niet!

woensdag 1 februari 2017
Thema's:  Blog

Een tijdelijke verhoging van de rekenrente naar 2% gaat niet ten koste van het pensioen van mensen die nu nog werken. 
Dat zegt Martin van Rooijen van 50PLUS. Zijn partij pleit voor een tijdelijke verhoging van de rente, waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen. Effect daarvan zou zijn, dat pensioenen die nu al jaren niet verhoogd zijn, geïndexeerd kunnen worden. Pas wanneer de rekenrente permanent verhoogd zou worden, zou dit nadelig zijn voor de mensen die nu nog werken, zo heeft 50PLUS berekend. 

Klijnsma: hardliner
Staatssecretaris Klijnsma voelt er niets voor om de rekenrente te verhogen.  Mocht ze dat wel doen, dan zou er geld van jong naar oud vloeien, zo heeft het Centraal Planbureau op haar verzoek berekend.

Zo werkt het....
Het werkt zo: pensioenfondsen moeten de rekenrente gebruiken om te berekenen of ze voldoende geld hebben om huidige en toekomstige pensioenen te betalen. Op dit moment is de rente waarmee pensioenfondsen van de overheid hun inkomsten moeten berekenen 0 tot 1%.   Daardoor is de dekkingsgraad van de meeste pensioenfondsen te laag en mogen pensioenen niet verhoogd worden. Grote groepen gepensioneerden hebben daardoor een koopkrachtachterstand opgelopen van 20% of meer. 
Als de rekenrente wordt verhoogd tot 2% , rekenen de pensioenfondsen dus op hogere toekomstige inkomsten, staan ze er (volgens de geldende regels) beter voor en kan er geïndexeerd worden. Verhogen van de rekenrente is weliswaar een theoretische exercitie, maar naar de mening van de voorstanders verantwoord, omdat de meeste pensioenfondsen in werkelijkheid dank zij hun beleggingsbeleid veel meer rendement maken dan deze kunstmatig rente doet vermoeden.

Tijdelijke verhoging geen probleem
50PLUS heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de rekenrente naar 2% te verhogen. Deze maatregel zou volgens de partij moeten gelden zolang de Europese Centrale Bank een “ruimhartig monetair beleid voert”. De ECB koopt al maanden voor miljarden euro’s staatsobligaties op. Door dat beleid is de rente nu vrijwel 0 en daardoor staan pensioenfondsen er op papier slecht voor. Critici van dit beleid wijzen erop, dat de financiële positie van pensioenfondsen in werkelijkheid rooskleuriger is dan het kabinet voorstelt. De somberheid van staatssecretaris Klijnsma heeft meer te maken met de door haar toegepaste rekenmethodiek dan met de werkelijkheid, is een argument dat ze inbrengen. Andere experts steunen Klijnsma in haar voorzichtigheid

Voorspelbaar
Staatssecretaris Klijnsma zocht in het CPB een bondgenoot voor haar afwijzing.
Het CPB paste de door de overheid bedachte rekensystematiek toe en komt daarmee tot een voorspelbaar antwoord.

  
Reageer op dit item