Oudere werklozen slachtoffer van beeldvorming.

maandag 15 mei 2017
Thema's:  Blog

In een brief aan de kabinetsinformateur heeft de KNVG het nieuwe kabinet eerder gevraagd voorzichtig te zijn met het verder verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Uit recente cijfers van het CBS blijkt niet voor niets: de langdurig werkloosheid onder 45-plussers blijft onverminderd groot.

Pechgeneratie
Volgens de Volkskrant is de term “pech generatie” steeds meer van toepassing op oudere werkelozen. “Als laatsten in de rij in deze economische betere tijden lukt het ze maar mondjesmaat aan de slag te komen”. Van het aantal werklozen dat 2 jaar of langer thuis zit, is bijna 70% 45-plus, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS (Volkskrant, 15 mei 2017).

Ouderen niet vaker ziek dan jongeren
Ouderen hebben last van verkeerde beeldvorming, zegt Jan van Ours, die binnenkort wordt benoemd tot hoogleraar arbeidsmarkt aan de Erasmus Universiteit. Werkgevers denken dat ze vaker ziek zijn dan jongeren. Maar dat klopt niet, zegt hij. Ouderen zijn niet vaak ziek en er zijn allerlei subsidieregelingen om werkgevers te stimuleren ouderen aan te nemen, dus ook met de loonkosten valt het wel mee.

Hele artikel lezen? www.volkskrant.nl 
Reageer op dit item