Ouderenorganisaties over pensioenzekerheid: laat de teugels vieren, wij nemen een deel van het risico.

vrijdag 20 november 2015
Thema's:  Blog

De ouderenorganisaties in Nederland zijn bereid een deel van de pensioenzekerheid in te leveren, als daarmee het bestaande pensioenstelsel in stand gehouden kan worden. Dat schrijven de voorzitters van KNVG, NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO in een brief aan de vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. 

Kabinet overdreven voorzichtig.
Ze hebben kritiek op het huidige kabinetsbeleid ten aanzien van de pensioenen. Zo vinden ze dat de pensioenfondsen van de overheid overdreven grote buffers moeten aanhouden, waardoor er geen geld beschikbaar is om de pensioenen aan te passen aan prijsstijgingen (indexering). Wat de ouderenorganisaties betreft mogen die reserves kleiner zijn. Ze zijn bereid om de risico’s daarvan te aanvaarden, namelijk dat bij grote tegenvallers pensioenuitkeringen op termijn mogelijk verlaagd moeten worden. Dat risico wordt overigens klein geacht.

Handreiking
Met deze handreiking aan het kabinet willen de organisaties bereiken dat het huidige pensioenstelsel gehandhaafd kan blijven. De door de overheid verplicht gestelde grote reserves zijn bedoeld om alle pensioenaanspraken in de toekomst te kunnen garanderen. Maar de ouderenorganisaties vinden de voorzichtigheid van de overheid overdreven. Zelfs in de crisisperiode realiseerden pensioenfondsen goede rendementen. Vrijwel alle pensioenen werden in de achterliggende periode ongewijzigd betaald en desondanks namen de reserves van de pensioenfondsen enorm toe. Het bewijs, dat het pensioenstelsel vitaler is dan de overheid wil doen geloven.

Risico delen
De ouderenorganisaties  zijn bereid de risico’s van tegenvallers in de vermogensopbouw te accepteren, als die maar uitgesmeerd mogen worden over een periode van 10 jaar.

Pensioenleeftijd mag omhoog
Daarnaast gaan ze akkoord met een jaarlijkse aanpassing (verhoging) van de pensioenleeftijd als de levensverwachting toeneemt. Ze verbinden aan hun handreiking de voorwaarde, dat er realistische pensioenpremies worden vastgesteld, waarmee de pensioenverplichtingen daadwerkelijk gedekt kunnen worden. Op dit moment is dat lang niet altijd het geval, waardoor er op termijn problemen kunnen ontstaan, die met een goed beleid voorkomen kunnen worden.  
Reageer op dit item