Overheid manipuleert er op los

donderdag 13 oktober 2016
Thema's:  Blog

De manier waarop pensioenfondsen van de overheid hun dekkingsgraad moeten berekenen is te zot voor woorden. De overheid dwingt ze namelijk die dekkingsgraad te berekenen aan de hand van de zogenaamde marktrente. Die marktrente is –mede door politiek beleid- onrealistisch laag. Neem je de marktrente (heel laag) als uitgangspunt voor het vaststellen van de soliditeit van de pensioenfondsen, dan valt dat rekensommetje in veel gevallen negatief uit. Resultaat: volgend jaar zullen verschillende pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen moeten verlagen. Kijk je naar de werkelijke rendementen van de pensioenfondsen dan staan de meeste er glanzend voor.

Overheid bedot de gepensioneerden
De rekenmethodiek die de overheid hanteert is los van elke realiteit, vindt professor Bernard van Praag, want de “marktrente” is heel wat anders dan het feitelijke rendement van pensioenfondsen. Zo is slechts 10% van het ABP belegd in staatsobligaties, aldus Van Praag. “Bij de meeste fondsen ligt door verstandig beleggen het gemiddeld rendement op zo’n 6%. De marktrente wordt voor pensioenfondsen slechts relevant omdat de wetgever en De Nederlandsache Bank de berekening van de dekkingsgraad baseert op de marktrente (nu ca 1%) en niet op het werkelijke rendement van de pensioenfondsen ”. 

2x Gepakt
Als volgend jaar ouderen een deel van hun aanvullend pensioen moeten inleveren gebeurt dat dus op oneigenlijke gronden. De fondsen staan er beter voor dan de overheid doet voorkomen. Overigens munt die overheid zelf uit in dubbelhartigheid. Spaarders worden door de fiscus geacht -ook in deze tijd- met gemak 4% rendement op hun vermogen te kunnen halen: ze worden (ongeacht het werkelijke rendement) voor dit bedrag aangeslagen. De pensioenfondsen acht de overheid niet in staat dit rendement te realiseren. Dat rendement wordt dus op 1% geschat.
Het is meten met twee maten, waarvan ouderen (en jongeren) dus ook 2x de dupe zijn.13-10-2016 10:42

De dekkingsgraad is belangrijk geworden door de overdrachtswaarde te berekenen bij een eindloon regeling. Nu er geen eindloon regeling bijna is zou het verstandig zijn de waarde overdracht af te schaffen, Belangrijk gegeven zou kunnen zijn premiedekkingsgraad gedeeld door de uitkeringsgeaad. Een voorbeeld is te vinden in de spreadsheet vindbaar op: Http://www.software-pensioen.nl Arnoud Bosch Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)

 
Reageer op dit item