Overheid speelt in de pensioendiscussie vals spel

maandag 4 februari 2019
Thema's:  Blog

Er komt een onderzoek naar de manier waarop de overheid de financiële situatie van pensioenfondsen berekent. Voormalig minister van financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) gaat volgens FD en De Telegraaf een commissie leiden die het kabinet moet adviseren over rekenrente en rekenrendementen voor pensioenfondsen.
De rekensystematiek die de overheid voor pensioenfondsen hanteert ligt steeds meer onder vuur, omdat die volgens verschillende deskundigen geen reëel beeld geeft van de situatie waarin pensioenfondsen verkeren. 
Elke 5 jaar bekijkt een commissie de rente die pensioenfondsen moeten gebruiken voor de berekening van hun dekkingsgraad.

De dubbele petten van de overheid
De voorgenomen benoeming van Dijsselbloem als voorzitter van deze commissie mag een opmerkelijke genoemd worden. Zijn deskundigheid als financieel specialist staat uiteraard buiten kijf, maar tegelijk is de oud-minister van financiën de architect achter de rekensystematiek, waarmee de overheid bepaalt of het met de pensioenfondsen goed gaat of niet. Met de nodige politieke druk en achteraf spijt van sommige partijen, werd dit systeem een aantal jaren geleden nog aangescherpt via het nFTK (Nieuw Financieel Toetsingskader). 

Twijfel groeit
In de samenleving bestaat steeds meer twijfel over de vraag of de overheid zich bedient van een juiste berekeningsmethode. Er wordt voortdurend een somberder beeld rond de pensioenen geschetst dan door een toenemend aantal deskundigen voor reëel wordt geacht. Die onterechte somberheid vormt de basis voor het heersende politieke sentiment. Dijsselbloem krijgt dus nu de opdracht om een evaluatie los te laten op het door hemzelf ontworpen bouwwerk. De slager keurt zo zijn eigen vlees. 

Het belang van dit kabinet
Er is toenemende kritiek op het feit dat de overheid zoveel rollen door elkaar laat lopen: de overheid bedenkt de regels, oefent er zelf toezicht op uit en laat het stelsel door de bedenkers van het systeem evalueren en is tevens als grootste werkgever en pensioenbetaler belanghebbende. De overheid heeft er als grootste werkgever belang bij de eigen pensioenkosten zo laag mogelijk te houden. In de buitenwereld zou dit getypeerd worden als ‘schijn van belangenverstrengeling’.

 

 03-02-2019 11:27

Het is bedroevend on te zien dat de discussie ovet de hervormingen van het pensioenstelsel wordt bepaald door valse argumenten die niet alleen door Koolmees maar ook door DNB maar ook een hele rij economen worden gebruikt om het kapitaalsdekkingsstelsel van de 2e pijler pensioenstelsel te verlaten en daarvoor in de plaats de zogenaamde individuele pensioenpolissen voor te stellen. Deze vorm van individuele pensioenvoorzieningen levert geen enkeke garantie dat een garandeerde uitkering wordt ontvangen. Slechts een zak geld afhankelijk van het beleggingsrendement , waar de verzekeraar geen enkeke verantwoordelijkheid voor heeft, want het rekenrente-risico is voor de polishouder. Ik ben bang dat de door Dijselbloem benoemde Klaas Knot en ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool, die in een artikel in de Limburger 18-10-18 en nu Dijselbloem geen enkel belang hebben om het huidige stelsel van collectieve pensioenstelsel te behouden. De machtstructuur waarin deze bestuurders politici handelen ligt in Brussel.

29-01-2019 14:35

Dit beleid is corrupt en pure diefstal!

28-01-2019 22:52

Laat "schijn" maar weg. Er is al vaker gebleken dat de overheid een rare rol speelt als het om de pensioenen gaat.

28-01-2019 22:52

Laat "schijn" maar weg. Er is al vaker gebleken dat de overheid een rare rol speelt als het om de pensioenen gaat.

 
Reageer op dit item