Partij voor de Dieren

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
De opmerkingen in het verkiezingsprogramma m.b.t. (aanvullende) pensioenen zijn nogal algemeen en zeggen weinig over de visie van deze partij op het huidige pensioenstelsel. Er moet duidelijkheid komen over de kosten van alle pensioenfondsen. De fondsen worden gedemocratiseerd, zodat werknemers zeggenschap krijgen over het belonings- en provisiebeleid en over wat pensioenfondsen met hun geld doen.

Afgelopen 4 jaar
Omdat het verkiezingsprogramma op een aantal vragen geen antwoord geeft,  moeten we het doen met eerder ingenomen standpunten.
De PvdD was tegenstander van de nieuwe pensioenwet, die op 1 januari 2015 in werking trad en waardoor indexering van de pensioenen aanmerkelijk werd bemoeilijkt, in feite zelfs onmogelijk is gemaakt gezien de huidige rentestand. 
De Partij voor de Dieren is voorstander van het nakomen van de verwachtingen die zijn gewekt bij mensen die een aanvullend pensioen hebben en heeft zich daar bij het stemgedrag in de Eerste en Tweede kamer naar gedragen. 
Tijdens de algemene beschouwingen steunde de Partij van de Dieren een motie van 50Plus, waarin de regering werd verzocht om met maatregelen te komen om de dreigende kortingen op de pensioenen in 2017 te voorkomen.

Op grond van het feitelijke gedrag in de achterliggende periode krijgt Partij voor de Dieren een groene duim

  
Reageer op dit item