Pensioenalarm!

woensdag 24 februari 2016
Thema's:  Blog

Wie vandaag de media volgt kan het niet zijn ontgaan; het is code rood als het om de pensioenen gaat. Omdat de rente verder daalt gaat van een groot aantal pensioenfondsen de dekkingsraad naar beneden. In veel gevallen zakt die beneden het niveau, dat de overheid acceptabel vindt. Dat heeft twee belangrijke consequenties: verhoging van pensioenen (indexering) is verder weg dan ooit en een groot aantal pensioenfondsen houdt er rekening mee dat de pensioenuitkeringen volgend jaar verlaagd moeten worden.

Kabinet blijft star
De problemen worden vooral veroorzaakt door de historisch lage rente, maar ook door het stringente overheidstoezicht. Het kabinet wil de pensioenreserves koste wat kost op een vastgesteld, maar onnodig hoog, niveau handhaven en misschien kan dat de komende maanden alleen door de pensioenuitkeringen te verlagen.

Stapeling van effecten
Veel gepensioneerden worden deze maand nog extra gedupeerd doordat ze te maken krijgen met hogere ziektekostenbijdrage en nadelige fiscale maatregelen. De korting bedraagt enkele euro’s tot wel enkele tientjes per maand. Er zijn ook gepensioneerden die er 300 tot 400 euro op achteruitgaan, zegt voorzitter Martin van Rooijen van de KNVG. Dat is de koepel van gepensioneerden-organisaties, de KNVG. Van Rooijen vraagt het kabinet in ieder geval de fiscale maatregelen die gepensioneerden zo onevenredig treffen snel te herzien. Maar ook de manier waarop de pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten bereken wil hij veranderd zien

Rentebeleid ECB werkt negatief uit
Dat de rente zo laag is heeft te maken met de actuele economische ontwikkelingen, maar is ook een gevolg van beleid van de Centrale Europese Bank. Door geld in de economie te pompen draagt de ECB ertoe bij dat de rente daalt. De Europese autoriteiten hopen zo de economie aan te zwengelen, maar tot nu toe zijn er geen bewijzen dat dit ook werkt. Dat is ook een van de redenen dat De Nederlandse Bank zeer sceptisch staat tegenover dit beleid.

Pensioenkorting komt dichterbij
Voor mensen met een aanvullend pensioen blijkt de rentedaling desastreus uit te werken.  Telegraaf-commentator Martin Visser schrijft vandaag in zijn krant, dat pensioenkortingen angstig dichtbij komen. Terwijl eerder het Limburgs Dagblad nog, aan de hand van de cijfers van de Nederlandsche Bank betoogde dat er eigenlijk helemaal geen probleem is als de berekening van de reserves van de fondsen maar realistischer wordt.

FNV aan politiek: grijp in!
Ook FNV-bestuurder Gijs van Dijk wil dat de politiek ingrijpt. Hij vraagt de politieke partijen om de pensioenen te beschermen, vooral omdat de koopkracht van gepensioneerden de afgelopen jaren al sterk is gedaald. Uit onderzoek blijkt dat ouderen in de periode 2009 tot en met 2013 er 6,2 procent op achteruit zijn gegaan. Voor jongeren was dat aanmerkelijk minder. Het is bewust beleid van het kabinet om werk goedkoper te maken en de rekening daarvan wordt gepresenteerd aan de ouderen.
Werkenden kunnen overigens wel denken dat ze de dans ontspringen, omdat ze op korte termijn meer nettoloon overhouden, maar als ze stoppen met werken zullen ze merken dat het een sigaar uit eigen doos was. Ze moeten straks rekening houden met een (aanmerkelijk) lager pensioen.

Luister hier naar het commentaar van KNVG-voorzitter Martin van Rooijen op de pensioencrisis, zoals besproken op Radio 1 op 28 januari 2016:
http://www.radio1.nl/item/341274-Pensioenkorting dreigt volgens de grote fondsen - Martin Piekaart en Martin van Rooijen.html

  
Reageer op dit item