Pensioendeskundigen zien niets in pensioenakkoord

vrijdag 29 juni 2018
Thema's:  Blog

De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) ziet niets in het pensioenakkoord tussen werkgevers en vakbeweging. Ze NOPD wijst er in een persbericht op, dat het conceptakkoord haaks op de plannen in het regeerakkoord staat. Het lijkt er meer op, dat de onderhandelingspartners de totstandkoming van een echt vernieuwend akkoord proberen te dwarsbomen, aldus de pensioendeskundigen, die zich hierover uitspraken op hun NOPD-pensioencongres.

Zo denkt de orde erover
De orde heeft ook ideeën hoe het nieuwe pensioenstelsel er wel uit zou moeten zien:

  • een pensioenplicht voor alle werkenden, dus ook zelfstandigen
  • individueel pensioensparen, stoppen met de doorsneepremie
  • flexibele AOW-leeftijd
  • pensioengeld mag gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals de aankoop van een huis, een verlofjaar, zorgverlof, studieverlof, deeltijdpensioen

Kanttekening Loon voor Later
Aan het inzetten van pensioengeld voor andere doeleinden dan een pensioen kleven overigens ook grote risico’s. In de Verenigde Staten leidde dit tot een armoedeval bij veel ouderen, die daardoor gedwongen werden tot op late leeftijd door te werken, te merken aan het grote aantal ouderen achter de kassa bij supermarkten

 29-06-2018 23:04

Wanneer krijgt Koolmees het in de smiezen dat pensoengelden van de gepensioneerden is en niet van hem!!!

 
Reageer op dit item