Pensioenen Christen Unie

dinsdag 3 maart 2015
Thema's:  Stemadvies

Bij de Christen Unie komen we –net als bij veel tegenstanders van het huidige pensioenstelsel-  de mantra tegen “jongeren betalen voor de ouderen”. We kunnen die opmerking niet goed plaatsen, maar los daarvan: het zet generaties onnodig tegen elkaar op en het herhalen van deze beweringen is sfeerbedervend. Over het pensioenstandpunt van  de Christen Unie (met veel oudere leden) hebben we ons eerlijk gezegd wel verbaasd. Deze partij lijkt grotere zorgen te hebben over de overheidsfinanciën dan de koopkracht van de gepensioneerden, die jarenlang in de veronderstelling verkeerden dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen. Mede door toedoen van de Christen Unie –de partij steunde het kabinet Rutte bij het aannemen van de nieuwe pensioenwet- gaan pensioengerechtigden er de komende 10 jaar fors in koopkracht op achteruit.

Meer informatie treft u onderstaand:

Tekst in zwart = standpunt CU

Tekst in ROOD = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening NIET)

Tekst in GROEN = ons commentaar (de informatie klopt naar onze mening WEL)

Over het pensioenstandpunt van de Christen Unie is niet zoveel terug te vinden. Dit troffen we aan:

CU: pensioen voor zzp-ers
Zelfstandigen zonder personeel hebben een belangrijk aandeel in de Nederlandse economie. Zzp’ers zijn professioneel, flexibel en innovatief en verwerven met deze competenties hun plek op de markt. Toch wordt in het beleid nog niet specifiek rekening gehouden met deze groep. Er moet door de overheid oog en aandacht zijn voor de zzp’ers. Pensioenopbouw, het afsluiten van collectieve verzekeringen en scholing door zzp’ers worden beter gefaciliteerd.

Ons commentaar:
Met het standpunt ten aanzien van zzp-ers kun je het maar moeilijk oneens zijn. We zijn voor een goed pensioen voor iedereen.
Waar we ons wel over verwonderen: we lezen niets over de bestaande rechten voor ouderen. Moeten die wel of niet gerespecteerd worden. Hoe kijkt de Christen Unie aan tegen de pensioenproblematiek van jongeren?
Daaromtrent blijven we bij het doorspitten van de CU-informatie in het duister tasten.

------------------------------

CU: ouderen moeten dokken
Mensen leven langer in goede gezondheid. De levensverwachting zal de komende decennia stijgen met zo’n 3,5 jaar. Dat is een zegen. Tegelijkertijd stelt het ons ook voor financiële keuzes. Langer leven brengt hogere kosten van AOW en pensioenen met zich mee. Om dit betaalbaar te houden, moeten mensen langer doorwerken. Dit past in een gedachte van solidariteit tussen generaties. De rekening kan niet geheel bij jongeren worden neergelegd. In dat verband wordt ook een bijdrage van rijkere ouderen gevraagd voor het betaalbaar houden van de AOW.

Ons commentaar:
Op andere plekken schreven we al, dat we de mantra “jongeren betalen voor ouderen” niet zo goed kunnen plaatsen. Het is onduidelijk hoe het zit. Iedereen lijkt iedereen na te praten en het is in ieder geval een sfeerbedervende constatering, zolang die niet helder wordt onderbouwd. Zo zet je jongeren en ouderen tegen elkaar op, terwijl we er samen moeten uitkomen.
Bovendien is het interessant te weten wat de CU nou precies onder “rijkere ouderen” verstaat.

--------------------------

CU: voor bezuinigingen
De AOW-leeftijd moet worden verhoogd. Zo gaat de AOW-leeftijd conform de afspraak in het Lenteakkoord de komende jaren geleidelijk omhoog via 66 in 2019 naar 67 in 2023 en ontwikkelt deze zich vervolgens in lijn met de levensverwachting. De hervormingen zullen geleidelijk worden doorgevoerd, zodat een ieder zich erop kan voorbereiden. De hervormingen dragen deels ook al bij aan het terugdringen van het tekort de komende kabinetsperiode, maar vooral wordt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën erdoor verbeterd.

Ons commentaar:
Hoewel deze passage over de AOW gaat en niet over de aanvullende pensioenen lijkt de Christen Unie zich grotere zorgen te maken over de overheidsfinanciën dan de koopkracht van gepensioneerden en de pensioenopbouw voor jongeren. Daarover lezen we geen woord. Bovendien sombert de CU kritiekloos mee met betrekking tot de overheidsuitgaven. We hebben een staatsschuld van 441 miljard. Tegelijk hebben we een pensioenspaarpot van minstens 1200 miljard. 1/3 Deel daarvan gaat in de vorm van belasting naar de overheid. Dat is dus 400 miljard. Goedbeschouwd hebben we nauwelijks een financieel probleem. Waarom dan wel aandacht van de CU voor de overheidsfinanciën, maar niet voor de koopkracht van de Nederlandse gepensioneerden?13-12-2016 09:06

ik vind mooi

 
Reageer op dit item